EÜ. dolgozók! 2020. szeptember 30-án jár le az elszámolás határideje

0

A NEAK levele:

Tisztelt Címzett!
Tájékoztatjuk, hogy nyilvántartásunk szerint intézményük a vészhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló 275/2020. (VI.12.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján igényelt támogatás felhasználásáról szóló elszámolási kötelezettségét nem teljesítette. Az elszámolás határideje 2020. szeptember 30-án jár le.
Az elszámolás teljesítése hiányában a NEAK intézkedik a teljes támogatási összeg visszavonásáról.
Az elszámolás a bérfejlesztési rendszer használatával teljesíthető az igénylés során használt felhasználói nevekkel és jelszavakkal. (A program belépési felületén az „elfelejtett jelszó vagy azonosító” funkcióval új jelszó kérhető.)

https://berfejlapp.neak.gov.hu/

Az elszámolási adatlap a COVID19/Elszámolás menüpont alatt található. Az utalványozott összeget tartalmazó sorra kattintva megjelennek az elszámolás részletei.
Az elszámolás során két adat kitöltése kötelező:
1. Foglalkoztatottak részére kifizetett összeg (Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti bruttó 500 000 forint /fő).
2. Kifizetőt terhelő megfizetett közterhek (Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti munkáltatót terhelő és a NAV részére megfizetett közteher összege.)
Amennyiben a NEAK által utalványozott támogatás és a felhasznált támogatás egyenlege „0” úgy az elszámolás menthető és véglegesíthető.
Amennyiben az elszámolás egyenlege pozitív, vagyis fel nem használt támogatás került kimutatásra, úgy a Korm. rendelet 3. § (9) bekezdése alapján az egészségügyi szolgáltató választhat a megtérítés módjáról. Alapesetben a fel nem használt támogatási összeget a NEAK a szolgáltató havi finanszírozási díjából levonja, amennyiben annak terhére az összeg érvényesíthető, vagy ba finanszírozási díjból történő levonás helyett az egészségügyi szolgáltató választhatja a maradvány összeg visszafizetését is. Ebben az esetben a jelölő négyzetben egy pipát kell tenni és megjelennek a visszafizetés részletei.
Amennyiben az egészségügyi szolgáltató időközben a fel nem használt támogatási összeget visszafizette, úgy az elszámolás „Megjegyzés” mezőjébe szíveskedjen feltüntetni a visszafizetés dátumát és összegét.

Tájékoztatjuk, hogy az elszámolásban negatív előjelű elszámolási különbözet (többletfelhasználás) nem mutatható ki, ebben az esetben a program nem engedélyezi a mentést és véglegesítést. Az elszámolásban csak az utalványozott összeg erejéig lehet felhasználást beírni.
A véglegesítést követően a felületen megjelenő nyomtató ikon használatával kérjük, nyomtassák ki az elszámolást és szíveskedjenek a Korm. rendelet 3. § (8) bekezdésében megjelölt határidőig megőrizni.
Az elszámolást kizárólag a programban kérjük teljesíteni, azt sem e-mailben sem postai úton megküldeni nem kell.
Üdvözlettel
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő