A csatlakozás lépései részletesen – az AEEK tájékoztatója

0
A csatlakozás lépései részletesen - az AEEK tájékoztatója

 

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet értelmében minden közfinanszírozott ellátást végző egészségügyi szolgáltatónak és gyógyszertárnak csatlakoznia kell az EESZT-hez, hogy 2017. november 1-jétől eleget tudjon tenni a kötelező adatszolgáltatásnak.

A csatlakozási regisztrációt az egészségügyi szolgáltatóknak kell kezdeményeznie (gyógyszertárak, háziorvosi szolgálatok, járó- és fekvőbetegellátó intézmények). A csatlakozás az alábbi gombra kattintva kezdeményezhető.

A csatlakozás folyamata

Első lépés:

Csatlakozási dokumentáció összeállítása

Már a regisztráció elindítása előtt megkezdhetik az Önök számára szükséges, postán beküldendő Csatlakozási dokumentáció mellékleteinek összeállítását (ezzel kapcsolatban az ötödik lépésnél található több információ).

A beküldendő dokumentumok listája ITT található, kérjük, ezeket mielőbb szerezzék be.

e-Személyi igazolványok és olvasók beszerzése és aktiválása

Az e-Személyivel kapcsolatos információkat az eSzig aloldalon olvashatják el.

Második lépés:

Regisztráció

A regisztráció a CSATLAKOZÁS INDÍTÁSA gombra kattintva lehetséges.

A regisztrációhoz feltétlenül szükséges az egészségügyi szolgáltató egyedi azonosítója. Ez gyógyszertárak esetén az OGYEI-től kapott egyedi azonosító, egyéb szolgáltatók esetén a működési engedély első oldalán szereplő 6 jegyű „OTH” azonosító. Itt kereshető: www.antsz.hu/euszolg

A regisztráció során a már említett egyedi azonosító mellett egy olyan e-mail címet szükséges megadni, amellyel a későbbiekben beléphet a rendszerbe. A sikeres regisztrációról a megadott címre visszaigazoló e-mail érkezik, ebben meg kell erősíteni a regisztrációt, valamint a felhasználói fiókhoz kapcsolódó jelszót kell megadni.

Az így létrejövő felhasználói fiók kapcsolattartásra szolgál, a Csatlakozó adatkezelőhöz kapcsolódik, akkor is, ha más végezte el a regisztrációt. Egy csatlakozó adatkezelő csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet, az ismételt regisztráció nem megengedett.

A csatlakozás során alkalmazandó e-mail cím megadásakor célszerű figyelembe venni, hogy a létrejövő felhasználói fiók a csatlakozó intézmény (szolgáltató) és az EESZT működtetője közötti kapcsolattartásra szolgál, így a felhasználói fiók a csatlakozó intézményhez kapcsolódik, nem a regisztrációt elvégző személyhez.

Regisztrációt követően az eKapu portál itt érhető el:

https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/ekapu-portal

Harmadik lépés:

A csatlakozási nyilatkozat kitöltése

A folyamat negyedik lépéseként arra kérjük, töltsék ki a felhasználói fiókban elérhető csatlakozási nyilatkozatot, amelyhez külön kitöltési útmutatót csatolunk.

Negyedik lépés:

Dokumentumok postázása

Kérjük, a hiánytalanul kitöltött csatlakozási nyilatkozatot

nyomtassák ki,

az egészségügyi szolgáltató képviseletére jogosult személy a csatlakozó szervezet nevében lássa el az aláírásával,

a szükséges mellékletekkel együtt postázzák el az EESZT működtetőjének postafiók címére: 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 1525 Budapest 114 Pf. 32.

A borítékra írják rá: „EESZT csatlakozás”

A nyilatkozathoz kötelezően csatolni kell mindazokat a korábban összegyűjtött dokumentumo(ka)t, amiből az EESZT működtetője hitelt érdemlően meg tudja állapítani az aláírási jogosultságot. (Erre utaltunk a második lépésben.)

A dokumentumok postai kézbesítésének sikerességéről a regisztráció során megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk.

Ötödik lépés:

A csatlakozás műszaki megvalósítása

A csatlakozás műszaki megvalósítási folyamata az Önök intézményének egy vagy több telephelyén történő technikai beállításokat jelenti, amiben szükség esetén az informatikai beszállító (rendszerüzemeltető, szállító) tud segítséget nyújtani. A beállítások az eddigi gyakorlat szerint 1 hét alatt elvégezhetőek.

A Csatlakozási dokumentáció elfogadását követően az EESZT működtetője elvégzi a Csatlakozó adatkezelő nevében az Eüak. szerinti azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartást kezelő felhasználó (intézményi EESZT jogosultság adminisztrátor vagy „VMátrix adminisztrátor”) felvételét.

Az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartást kezelő felhasználóként a Csatlakozási nyilatkozaton intézményi EESZT jogosultság adminisztrátorként megadott személy kerül rögzítésre.

Az intézményi EESZT jogosultság adminisztrátor felhasználó felvételével egyidőben az EESZT működtetője a Csatlakozó adatkezelő számára létrehozza és az Ágazati portálon az intézményi EESZT jogosultság adminisztrátor számára elérhetővé teszi az EESZT-hez történő biztonságos kapcsolódáshoz szükséges, ún. SSL tanúsítványt.

Az EESZT működtetője a felhasználó felvételét és az SSL tanúsítvány létrehozását követően a felhasználói fiók regisztrációjához megadott e-mail címre értesítést küld, valamint az intézményi EESZT jogosultság adminisztrátorhoz a Csatlakozási nyilatkozatban megadott e-mail címre megküldi a felhasználó belépéshez szükséges adatait.

Az SSL tanúsítványt az intézményi EESZT jogosultság adminisztrátor az EESZT Ágazati portálra történő belépés után, az Ágazati portálról töltheti le.

Az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartást kezelő felhasználó későbbi módosítására az EESZT működtetője által kiadott műszaki dokumentáció szerint van lehetőség. A műszaki dokumentáció sikeres regisztrációt követően  letölthető lesz: https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/ekapu-portal. Az EESZT-hez történő biztonságos kapcsolódáshoz szükséges SSL tanúsítvány letöltését követően a Csatlakozó adatkezelő feladata, hogy megvalósítsa az informatikai rendszere csatlakozását az EESZT-hez. Szintén a Csatlakozó adatkezelő feladatköre regisztrálni az intézményi EESZT jogosultság adminisztrátor által az EESZT használatára jogosult, a Csatlakozó adatkezelőhöz tartozó ágazati felhasználókat és beállítani azok jogosultságait.

Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező felhasználók az alap- és működési nyilvántartásból automatikusan kerülnek be az EESZT-be, ezzel kapnak jogosultságot az EESZT használatához, az őket foglalkoztató intézmény pedig a fentiek szerint szerepköröket rendel hozzájuk. A felhasználók azonosítást követően használhatják majd a jogosultságaik és szerepkörük szerint elérhető szolgáltatásokat.

Hatodik lépés:

A csatlakozás tesztelése

A csatlakozás műszaki megvalósítását követően annak ellenőrzésére is sor kerül. Ez az EESZT működtetője által kiadott keretprogram segítségével valósul meg, amelyet Önök, mint csatlakozó adatkezelők kötelesek lefuttatni.

A keretprogram a műszaki ellenőrzés eredményéről elektronikus formátumban állít ki igazolást, amelyet a felhasználói fiókon keresztül kell feltölteni. 

Az EESZT működtetője a feltöltött állományt 30 napon belül megvizsgálja. Amennyiben a csatlakozás műszakilag megfelelő, az EESZT működtetője 8 napon belül kiállítja az erről szóló igazolást, és Önök meg tudják kezdeni a munkát az EESZT rendszerében.

Ha a csatlakozás műszakilag hibás, vagy hiányos, a hibák megjelölésével a működtető felhívja azok javítására.

Az EESZT működtetője a hibákról szóló tájékoztatást és a csatlakozás megfelelőségéről szóló igazolást a korábban megadott e-mail címre küldi ki.

Köszönjük megtisztelő közreműködésüket, a csatlakozási folyamat elvégzéséhez minden jót kívánunk!

Ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal:

E-mail: csatlakozas.eeszt@aeek.hu

ÁEEK Telefonszám: 06-1-920-1050

forrás: áeek