TÁJÉKOZTATÓ a táppénz iránti kérelmek elbírálásáról veszélyhelyzet alatt

0

TÁJÉKOZTATÓ a keresőképtelenségi igazolások kiállításáról a veszélyhelyzet alatt

Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma levele. Budapest, 2020. március 23.

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki.
A kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2020. (III. 14.) EMMI rendelet 2.
§-ában foglaltak értelmében a veszélyhelyzet időtartama alatt a
keresőképtelenségről szóló, a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi
elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm.
rendelet szerinti igazolásokat nem kell kéthetenként kiállítani.

A táppénz megállapítására a veszélyhelyzet fennállása alatt is csak a
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet rendelkezései szerint kiállított orvosi
igazolás, kórházi (klinikai) ápolásról, illetve a szülő fekvőbeteg-ellátást nyújtó
intézményben történő, gyermeke melletti tartózkodásáról szóló igazolás alapján
kerülhet sor.
Az Emberi Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkára által írt
körlevele alapján a veszélyhelyzet fennállása alatt a keresőképtelenségi
igazolások a miniszteri rendelet értelmében 2 hétnél hosszabb időszakokat is
tartalmazhatnak a biztosított keresőképtelensége vonatkozásában, de ahhoz,
hogy a biztosított táppénz iránti kérelme elbírálásra kerüljön, és pénzbeli
ellátást, táppénzt kapjon, legalább havonta egy alkalommal ki kell adni.
Ugyanakkor a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében kérésre — lehetőség esetén — ezen igazolást – és a kezdő orvosi
igazolást is – a biztosítottak részére elektronikus úton (például szkennelést
követően e-mailben) is el lehet juttatni, szükség szerint a biztosított e-mail
címének telefonon keresztül történő beszerzése után. Természetesen a
veszélyhelyzet elhárulta után, az eredeti orvosi igazolást át kell adni a beteg
részére.

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest, 2020. március 23.