Kérdések és válaszok az EESZT használatával kapcsolatban

Kérdések és válaszok az EESZT használatával kapcsolatban

Az orvosoknak kötelező 2017. november 1-jétől az EESZT használata?

Igen, minden a törvényben 2017. november 1-jétől az EESZT felé adatszolgáltatásra kötelezett közfinanszírozott egészségügyi ellátóra nézve egyforma kötelezettséget jelent az EESZT-csatlakozás határideje, így mind az orvosok, mind a gyógyszerészek számára kötelező az EESZT használata.

Miként kell csatlakozni a szabad-, illetve a kötelező csatlakozás idején?

Technikailag semmilyen különbség nincs a kétféle csatlakozás között, a szabad csatlakozás időszaka alatt bármely egészségügyi szolgáltató csatlakozhat, akinek EESZT-hez csatlakoztatható intézményi szoftververziója van. A kötelező csatlakozás egy magadott időpont, amikorra a törvényben elrendelt szolgáltatóknak teljesíteni kell az EESZT felé történő adatszolgáltatást. Ez a közfinanszírozott egészségügyi ellátók esetében 2017.11.01, a nem közfinanszírozott egészségügyi ellátók és az országos mentőszolgálat esetében 2018.11.01.

Nekem, mint orvosnak van-e valamilyen dolgom a csatlakozással?

Amennyiben Ön járó- vagy fekvőbeteg ellátó intézményben dolgozik, az Ön legfontosabb feladata, hogy a csatlakozás időpontjára e-Személyi igazolvánnyal rendelkezzen, így ha még nincs Önnek, akkor keresse meg a legközelebbi kormányablakot. Az intézmény csatlakozásának kezdeményezése nem az Ön feladata.

Amennyiben Ön háziorvos, Önnek az e-Személyi beszerzésén túl csatlakozási kötelezettsége van a háziorvosi szolgálat nevében. Ha önkormányzati üzemeltetésben van a szolgálat, akkor mindenképpen egyeztessen az önkormányzat illetékeseivel. Ha Ön a háziorvosi szolgálat nevében eljáró személy, akkor keresse fel az e-egeszsegugy.gov.hu/eKapu oldalt a csatlakozási információkért.

Alkalmas-e a csatlakozáshoz a régi gépem, amin még Windows XP operációs rendszer fut?

Az EESZT bevezetésétől függetlenül, a Windows XP operációs rendszer már nem támogatott, használata nem biztonságos. Azonban az egészségügyi intézményekben használt rendszerek között akad még, mely ezzel az operációs rendszerrel fut. Az EESZT rendszere úgy lett kialakítva, hogy ezeken a gépeken is használható legyen, minden szolgáltatás elérhető, azonban a belépési azonosítást biztosító e-Személyi igazolványok használatához telepítendő e-Szig olvasók alapesetben nem rendelkeznek olyan illesztő programmal, amely a Windows XP operációs rendszerekkel is fut. Ezért az ÁEEK kifejleszttette az XP-s illesztő programot is, melyre vonatkozó információk az e-egeszsegugy.gov.hu oldal eSzig menüpontja alatt megtalálhatóak.

Szeptember 1-jétől már nem kell papírvényt nyomtatni a betegnek?

2018. december 31-éig gyógyszerrendeléskor minden orvosnak felírási igazolást kell kiállítania, mely majdnem minden tekintetben megegyezik a jelenlegi papírvénnyel – csupán egy plusz e-recept vonalkódot is tartalmaz -, 2019-től pedig kérésre kell felírási igazolást nyomtatnia. A kötelező csatlakozást követően 2017. november 1-je után bárki papíralapú recept nélkül is kiválthatja a saját e-receptre rendelt gyógyszereit.

Gyermekkorú betegeknek felírt készítményeket miként tud a szülő kiváltani e-recepttel?

A szülő gyermeke receptjét csak a felírási igazolással tudja kiváltani, ezért gyermekkorú betegek esetében érdemes mindig felírási igazolást nyomtatnia az orvosnak 2019. január 1-je után is.

Eddigi gyakorlatban 1-2-3 hónapra kaptak a betegek gyógyszerreceptet, ez továbbra is lehetséges lesz?

Igen, a gyógyszerrendelés és kiadás jelenlegi szabályozásának megfelelően az orvosoknak lehetőségük van egy vényre több hónapi gyógyszermennyiség felírására is. Ha a beteg kéri, a felírandó mennyiséget havi adagokra, több vényre is bonthatja az orvos. Ezt könnyíti meg az e-Recept modul ismétlődő vényírás funkciója. Az 50.000 Ft bruttó térítési díjú gyógyszereknél kötelező a külön vény előállítása, és itt a kiválthatósági dátumok előre beállítódnak.

Viszonylag sok az idős betegem, aki nem tud eljönni, és a hozzátartozója kéri a gyógyszereket, beutalókat, minden esetben kell külön engedélyt kiállítani?

Nincs szükség semmilyen engedély kiállítására. Várhatóan 2018. december 31-ig kötelező lesz a mai NEAK (OEP) vénnyel gyakorlatilag teljesen megegyező felírási igazolást kiállítani, mely tartalmaz egy plusz e-recept vonalkódot. 2019. január 1-től már nem kell a jelenlegi NEAK (OEP) receptformát használni, és csak a beteg kérésére kell papír alapon kiállítani. A felírási igazolással bárki, hozzátartozó vagy szomszéd, ismerős is kiválthatja a rendelt készítményt (csakúgy, mint jelenleg a papírvénnyel).

Az asszisztensemmel, illetve az én szabadságolásom ideje alatt helyettes orvossal, illetve helyettesítő nővérrel dolgozom. Nekik is le kell vizsgázniuk?

Igen, mindenkinek, akinek bármely háziorvosi rendszerben jogosultságot adnak, végig kell olvasnia az ÁEEK képzési felületén https://eeszt.aeek.hu elérhető EESZT Felhasználói Tájékoztatót, amit ellenőrző kérdések megválaszolásával kell igazolnia. A kérdések megválaszolásához letölthető EESZT Alapismeretek oktatási segédlet is elérhető a felületen.

Miként működik a kézi gyógyszertár az EESZT rendszerében?

A tervek szerint a kézi gyógyszertárat működtető háziorvos saját orvosi szoftverével fogja rögzíteni a vényt a TÉR-ben, felírt és azonnal expediált státusszal, így a vény máshol már nem kiváltható. A kötelezően kinyomtatott felírási igazolást leadja az anyagyógyszertárban.

Az egészségügyi szolgáltatóknak is szükséges bejelenteni a betegek gyógyszerelésére vonatkozó adatokat?

Az e-profilba a kezelőorvosnak kell az egészségügyi adatokat felvinni, de ennek elmaradása (vagy régebbi adatok) esetén a kötelezettség a háziorvost is terheli. A profilba csak a hosszútávon releváns egészségügyi adatokat kell rögzíteni, így a gyógyszerelés esetén iránymutatónak a 6 hónapot meghaladóan szükséges gyógyszerszedés rögzítése indokolt.

A járóbeteg-szakellátás tevékenységi körébe beletartozik-e a dialízisellátók tevékenysége?

A járóbeteg-szakellátás alapvető jellegzetessége (ld. EüTv. 89. § (1) pont), hogy szakorvos által végzett ellátás. Amennyiben a dialízisellátási esemény szakorvosi ellátást is magába foglal, akkor erről az eseménykatalógusba jelentést kell küldeni, ellenkező esetben ez nem szükséges.

A predializált vesebeteg EPO készítmény átadásának eseményét, hogyan kell jelenteni az EESZT rendszerben? (A beteg részére az EPO készítmény adást a dialízis szolgáltatók látják el és Ők jelentik a NEAK felé, ugyanakkor a beteg nefrológus vizsgálati eseménye másik egészségügyi intézmény nefrológiai szakrendelésén történik, ugyanakkor az EPO ellátás eseménye a dialízis szolgáltatók kötelezettsége.)

Amennyiben ez esetben a szakellátási eseményt a nefrológus végzi, számára mind az eseménykatalógus, mind pedig a központi dokumentumtár felé adattovábbítási kötelezettsége van (a beküldött ambuláns lapon jelezheti az EPO átadásra vonatkozó véleményét). Amennyiben a dialízis szolgáltató a nefrológus ellátása alapján csak EPO átadást valósít meg (orvos-beteg találkozás nélkül), akkor neki adattovábbítási kötelezettsége nincsen.

Csak a magyar biztosított betegekről kell adatot szolgáltatni vagy mindenkiről, aki ellátásban részesül? (Pl.: egyezményes, eu-s betegek)

Minden betegről szükséges az adatszolgáltatás, aki ellátásban részesül.

Milyen jogszabály alapján kell e-személyi igazolványt kiváltani az orvosnak?

Az EESZT működését szabályozó 39/2016 EMMI rendelet 9. § alapján EESZT szolgáltatás kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jogosultsággal rendelkező felhasználó által, annak azonosítását követően vehető igénybe.

Az EMMI rendelet 9. § (2) bekezdése pedig azt mondja ki, hogy az azonosítás a természetes személy ágazati felhasználó esetében a működtető által meghatározott többtényezős hitelesítést alkalmazó azonosítás igénybevételével valósulhat meg.

Az Egészségügyi Államtitkárság és a Belügyminisztérium megállapodása alapján az AEEK – mint az EESZT rendszer működtetője – általános jelleggel olyan azonosítási megoldást határozott meg, amely már alkalmazott, a megfelelő biztonsági szintet is biztosítja és egyben sem a fejlesztésben, sem a felhasználók számára nem jelent költséget. Ez az azonosítási megoldás az e-személyi igazolvány, azaz a tároló elemet tartalmazó személyazonosító okmány.

Kinek kell kiváltania az e-Személyi igazolványt?

Minden olyan dolgozó részére szükséges az e-Személyi igazolvány kiváltása, aki az EESZT-hez kapcsolódóan adatokat fog továbbítani. A háziorvosi rendelőkben, patikákban ez minden dolgozót érint, a kórházaknál az orvosok számára biztosan szükséges e-Személyi igazolvány, mert így tudnak az EESZT-hez kapcsolódó medikai rendszerbe belépni, ahol, mint kezelőorvos adatot tud lekérni a betegéről. Az adatok EESZT-be történő beküldése az intézményi medikai rendszerekben – a vényadatok és az e-profilbejegyzések kivételével – külön asszisztensi belépés nélkül is működik.

Az orvosnőknek más a közigazgatási nevük és más az egészségügyi tevékenység során használt nevük. Azt mondták, minden iratomat az orvosi nevemre kell átíratni? Hogyan váltsam ki az e-Személyi igazolványt?

Az EESZT-be történő belépéskor a bejelentkező felhasználót a rendszer az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti, az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásában szereplő adatai alapján azonosítja. Ez a nyilvántartás egyszerre tartalmazza a közigazgatási nevet és az egészségügyi tevékenység során használt nevet is. Mivel a személyazonosság igazolására használatos e-Személyi igazolvány a közigazgatási nevet tartalmazza, és ezen adatok szerepelnek az EESZT nyilvántartásában is, ezért ezeket az EESZT automatikusan összeveti, és nincs szükség arra, hogy – akár a személyes okmányokban, akár az orvosi működési engedélyben – változtatni kellene az orvosoknak.

Szeptember 1-jétől már csak e-Személyi igazolvánnyal lehet bejelentkezni az EESZT-be?

Igen, az éles indulással a kétfaktoros azonosítás elsődleges eszköze az e-Személyi igazolvány és a hozzá tartozó pin-kód lesz.

Ha az orvos, vagy az asszisztens otthon felejti az e-Személyi igazolványát, akkor nem tudja ellátni a munkáját?

Az e-Személyi igazolvány, mint elsődleges azonosítási eszköz feltétele az EESZT használatának. Az EESZT-be adatot továbbítani, vagy onnan adatot lekérni, csak jogosultsággal rendelkező személy tud, így aki nem tud belépni a rendszerbe, nem tudja használni az EESZT szolgáltatásokat. Az ellátást térkapcsolat nélkül tudja ellátni, és a kötelező adatszolgáltatást az EESZT-belépést követően tudja elvégezni, amennyiben a rendszer a háttérben nem küldte el az adatokat automatikusan. Az e-receptadatok utólag nem küldhetőek el a rendszernek. Ilyen esetekben csak az ellátás során kiadott papíralapú (hagyományos) recepteket kapja meg a beteg, melyeket a gyógyszerek kiváltásakor a patikák fognak felvenni az EESZT-be.

forrás: áeek