Háziorvosi szakértői és TB ismeretek (Jogszabálygyűjtemény)

0
doctor
  • Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott ellátások köre
  • Törzskarton érvényesítés
  • Jogviszonyellenőrzés
  • Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások

Tartalomjegyzék
Alapjogszabályok
Alapellátási törvény
Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott ellátások köre
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló rendelet
Törzskarton érvényesítés
Jogviszonyellenőrzés
Beutalás, valamint a beteg szakellátóhoz történő eljuttatása
A beutalás nélkül igénybe vehető ellátások, és a beutalásra jogosult orvosok
Utazási költségtérítés
Mentés
Betegszállítás
Keresőképességgel, rokkantsággal, fogyatékossággal kapcsolatos feladatok
Keresőképtelenség
Táppénz
Fogyatékossági támogatás
Súlyosan fogyatékosok adókedvezménye
Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök
Gyógyszerek rendelése
Támogatással rendelhető gyógyszerek
Támogatási kategóriák
Fokozottan ellenőrzött szerek
Gyógyászati segédeszközök
Szociális ellátások
Közgyógyellátás
Ápolási díj
Bölcsödei felvétel, nevelőszülői, örökbefogadási vélemény
Otthoni szakápolás
Szociális szolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás)
Gondozási szükséglet igazolása
Alkalmassági vizsgálatok
Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások
Gépjárművezetői alkalmasság
Hajózási alkalmasság
Lőfegyver tartásának egészségi alkalmassági feltételei
Munkaköri és személyi higiénés vizsgálatok
Személyi higiénés vizsgálat, foglalkoztathatósági szakvélemény
Rendvédelmi szerveknél dolgozók egészségügyi alkalmassága
Halottakkal kapcsolatos vizsgálatok
Halottvizsgálat
Elhunyt fogvatartottak vizsgálata
Szűrővizsgálatok, fertőző betegségek, járványügy 
Szűrővizsgálatok
Várandósgondozás
Fertőző betegségek
Járványügyi intézkedések
Egyéb igazolások
Gázóra leolvasás, áthelyezés
Villanyóra leolvasás, áthelyezés
Szabadidős sporttevékenység

A fájl ide kattintva jelenik meg!