EESZT használatával kapcsolatban felmerülő problémák gyógyszertárak esetén – GYIK

0
EESZT használatával kapcsolatban felmerülő problémák gyógyszertárak esetén - GYIK

1. A felírási igazoláson kézzel javított az orvos

HÁTTÉR:

A felírási igazolást kézzel nem szabad javítani.

(GYR 7.§ (12): A már rögzített elektronikus vényt javítani nem lehet). A felírási igazolás kézzel történő módosítása ellentmondáshoz vezet, mert az EESZT-ben így eltérő adattartalom szerepelne – a kézírásos módosítás az EESZT-ben levő adatokat nem módosítja. Amennyiben az orvos véletlenül mégis az elektronikus vény felírási igazolásán a papírvénynél követendő eljárás szerint kézzel módosít, az alábbi lehetőségek közül választhatnak:

ESET GYÓGYSZERTÁRI KEZELÉSE

 • konzultálni kell az orvossal, és törekedni arra, hogy felíró oldalon kerüljön az EESZT-ben visszavonásra, majd újra kiállításra az e-recept
 • amennyiben az orvos nem elérhető, legvégső esetben a beteget kell megkérni, hogy fáradjon vissza az orvoshoz a recepttel

2. EESZT-ből letöltött elektronikus vény és a felírási igazolás adattartalma eltér

HÁTTÉR:
A jelenség hátterében különböző hibák állhatnak:
(a) A vényíró program hibázott és kevesebb, vagy eltérő adatot küldött az EESZT-be, mint amit nyomtatott.
(b) A vényíró program nem megfelelő vonalkódot nyomtat a felírási igazolásra (pl. ugyanazt a vonalkódot nyomtatja több felírási igazolásra).
(c) Sztatinok esetében EESZT hibája miatt az adat hibásan jelenik meg.
A bejelentett hibák folyamatosan visszajelzésre kerülnek a vényíró program szállítói felé, így ezek, valamint az EESZT-ben talált hiba javítása folyamatos és gyors. A javítás után a hibák ugyan megszűnnek, de a javításig eltelt idő alatt hibás vények bekerülhettek az EESZT-be. Ezek kifutásáig (3 hónap) a jelenség előfordulhat.

ESET GYÓGYSZERTÁRI KEZELÉSE:

 • Sztatint tartalmazó felírási igazolás esetén: lásd 9. pont
 • az eRecepten más készítmény szerepel, mint a felírás igazoláson: Jogszabály szerint az elektronikus vény tartalma a mérvadó.

  Ellentmondás esetén

  • konzultálni kell az orvossal, és törekedni arra, hogy felíró oldalon kerüljön az EESZT-ben visszavonásra, majd újra kiállításra az e-recept;
  • amennyiben az orvos nem elérhető, legvégső esetben a beteget kell megkérni, hogy fáradjon vissza az orvoshoz a recepttel;
  • a hibát a részletes adatokkal jelezni kell az EESZT ügyfélszolgálata és/vagy a rendszerszállító felé.
 • az eRecepten a készítmény és a vény lényegi elemei egyeznek a felírási igazolással, de bizonyos adatelemek eltérnek (pl. ellátás időtartama nem szerepel az elektronikus vényen, de a felírási igazoláson igen)
  • amennyiben a felírási igazolás aláírt és lepecsételt adattartalma alapján a kiadás egyébként egyértelműen megtehető, a kiadást a felírási igazoláson szereplő információk figyelembe vételével végre lehet hajtani;
  • a hibát a részletes adatokkal jelezni kell az EESZT ügyfélszolgálata és/vagy a rendszerszállító felé.

3. Felírási igazoláson szereplő vonalkód alapján az EESZT-ből letöltött elektronikus vény expediált státuszú

LEHETSÉGES OKOK:
(a) A vényt TAJ kártya használatával már szabályosan kiváltották.
(b) A felíró a felírási igazolást több példányban nyomtatta ki, miközben csak egy elektronikus vény került rendelésre. Az egyik példány alapján a kiadás már megtörtént.
(c) A felíró program hibázott és a vonalkódot a felírási igazolás mellett egyéb papír-vényekre is rányomtatta. A helyes felírási igazolás alapján a kiadás már sikeresen megtörtént, ezért a vény a térben már kiadottként szerepel.

ESET GYÓGYSZERTÁRI KEZELÉSE:

 • Az (a) esetben a jelenség szabályos, normál működés során is előfordulhat, ezért alapvetően ezt kell feltételezni.
 • Ugyanakkor az eRecept indulásakor a felíró programok hibájából több (c) eset szerinti hibás nyomatás is történt. Bár ezek időközben javításra kerültek, a javítás előtt eltelt időszakból származó hibás nyomtatások még lehetnek kint a betegeknél.
 • Ha tehát a kiváltás kapcsán felmerül annak gyanúja, hogy a (c) eset, hibásan felkerült vonalkód esete áll fenn, a vonalkód alapján le kell kérdezni a vény adatait, és össze kell hasonlítani a felírási igazolás adataival. Az adatoknak egyértelműen el kell térni egymástól! Amennyiben a (c) eset így egyértelműen megállapítható, jogosan feltételezhető, hogy az adott vényre a vonalkód tévesen került fel, a hibás EESZT vonalkód figyelmen kívül hagyásával a vény papírvényként kezelendő.
 • Minden ellenkező esetben a szabályos kiadást kell feltételezni, és a vény ismételten nem adható ki.
 • Amennyiben nem lehet egyértelműen beazonosítani a vonalkód ismétlését, abban az esetben a beteget kell megkérni, hogy fáradjon vissza az orvoshoz és kérjen új recepteket.

4. Felírási igazoláson ugyan van EESZT vonalkód, de nincs “Felírási igazolás” felirat.

ESET GYÓGYSZERTÁRI KEZELÉSE:

 • Medikai szoftverhiba, de ez nem befolyásolja a gyógyszer kiadását, ezért elfogadható valid felírási igazolásként az ilyen vény.

5. Újszülött TAJ kezelése

HÁTTÉR:
Újszülött képzett TAJ-ával az EESZT-ben adat nem rögzíthető, így elektronikus vényen nem, csak papírvényen lehet készítményt rendelni újszülött számára.
A GYR 20/B. § írja elő az adatok utólagos rögzítésének kötelezettségét. Mivel a képzett TAJ nem TAJ, sem személyazonosításra alkalmas okmány azonosítója, így a képzett TAJ-jal felírt papírvényekre nem áll fenn az utólagos rögzítési kötelezettség sem, ezeket az EESZT-ben utólagosan rögzíteni nem kell.

ESET GYÓGYSZERTÁRI KEZELÉSE:

 • Papírvény alapján történik a kiadás. Sem a vény tartalmát, sem a kiadást az EESZT-ben nem kell rögzíteni. Ennek elszámolása papírvényként továbbra is teljesen jogszerűen működik az OEP felé.

6. Darabszámra történő gyógyszerrendelés, bontás nem működik jól

LEHETSÉGES OK:
A GYR, illetve egyéb jogszabályok alapján egyes készítményekből a gyári csomagolás(ok)tól eltérő mennyiség is rendelhető. Az EESZT a felíró oldal által megadott mennyiséget és mennyiségi egységet kezeli. Amennyiben ezek kezelése a vény adatainak letöltését követően nem megfelelő, a gyógyszertári szoftverben lehet hibás a mennyiségi egység kezelése.

ESET GYÓGYSZERTÁRI KEZELÉSE:

 • Bontható készítmények esetén az EESZT-ből érkező adatokat fokozott figyelemmel kell ellenőrizni.
 • A felmerülő, hibásan kezelt eseteket minden esetben jelezni kell a rendszerszállító felé.

7. TTT kóddal nem rendelkező gyógyszerek rendelése

HÁTTÉR:
TTT kóddal nem rendelkező – a PUPHA törzsben nem szereplő – egyedi engedélyes készítményeket papírvényen kell rendelni, mivel érvényesen nem adhatók meg az EESZT által megkövetelt adatok.
Mivel a vényíró programok lehetővé teszik magisztrális készítmények szabad szöveges felírását, több esetben a felíró ezen szabad szöveges lehetőség kihasználásával mégis látszólag érvényes elektronikus vényen rendel TTT kóddal nem rendelkező készítményt.
Ennek lehetősége az EESZT oldalon egy módosítással megszűntetésre fog kerülni, azonban a módosításig további, nem megfelelően rendelt elektronikus vények kerülhetnek be az EESZT-be.

ESET GYÓGYSZERTÁRI KEZELÉSE:

 • TTT kóddal nem rendelkező egyedi engedélyes készítményeket papírvényként kell kezelni minden esetben. Ennek elszámolása papírvényként történik továbbra is, teljesen jogszerűen működik az OEP felé.

8. Magisztrális készítményeket tartalmazó vényeket a rendszer nem tudja kezelni

ESET GYÓGYSZERTÁRI KEZELÉSE:

 • Kérjük, a konkrét problémát a részletes adatokkal azonnal továbbítani az EESZT ügyfélszolgálata és/vagy a rendszerszállító felé.

9. Gyakran problémás a hatóanyag alapú gyógyszerfelírás (sztatinok esetén). Más szerepel a felírási igazoláson, más jelenik meg az e-recepten

HÁTTÉR:
Sztatinok rendelése esetén egy EESZT oldalán fellépő hiba miatt tér el a felírási igazolás és az eRecept tartalma. A hiba javítása december 15-ig megtörténik, azonban a korábban rögzített vények adattartalma továbbra is hibás marad.

ESET GYÓGYSZERTÁRI KEZELÉSE:

 • Sztatint tartalmazó felírási igazolás esetében, amennyiben a felírási igazolás tartalma eltér az EESZT-ből letöltésre kerülő adattartalomtól, a kiadást a felírási igazolás alapján kell végrehajtani.

10. Orvossal történő telefonos egyeztetés során fellépő viták kezelése

HÁTTÉR:
A GYR egyértelműen a kezelőorvosnak írja elő kötelezettségként, hogy “helyes” vényt írjon elő, a gyógyszerésznek pedig megtiltja, hogy “helytelen” vényt (teljes mennyiségben) kiadjon.

ESET GYÓGYSZERTÁRI KEZELÉSE:

 • Telefonos egyeztetés során törekedni kell arra, hogy felíró oldalon kerüljön az EESZT-ben visszavonásra, majd újra kiállításra a hibás e-recept.
 • Amennyiben az orvos nem elérhető, vagy nem együttműködő, a legvégső esetben a beteget kell megkérni, hogy fáradjon vissza az orvoshoz a recepttel.

Kérjük türelmüket. Az orvosi kamara felé megtörtént a receptírással kapcsolatos kérések, tapasztalatok továbbítása.

11. A beérkező recept külalakra régi vény (nincs rajta a harmadik vonalkód). A rendszer azonban jelzi, hogy e-recept tartozik hozzá, viszont TAJ-szám alapján ellenőrizve nincs semmi feltöltve az EESZT-be.

HÁTTÉR:

Az ún. 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet szerinti extra vonalkód feltüntetése a GYR 7.§ (3) j) alapján csak papírvényeken kötelező, azaz a felírási igazoláson nem kell az extra vonalkódot szerepeltetni.

Az e-recept rendszer indulása kapcsán a NEAK, a gyógyszertári rendszerszállítók és a vényíró alkalmazások fejlesztői közötti egyeztetés alapján megállapodás született, hogy az expediálás támogatása érdekében a felírási igazolás esetén is feltüntetésre kerül az extra vonalkód, és a felírás jogcímét tartalmazó adatelemben a jogcímkód jelölése helyett megjelölésre kerül, hogy elektronikus vény felírási igazolásáról van szó.
A címben leírt jelenség hátterében az áll, hogy a felírói rendszer hibája miatt egyébként normál papírvény esetében is az extra vonalkód fentiek szerinti módosítása megtörténik.

 

ESET GYÓGYSZERTÁRI KEZELÉSE:

 • Amennyibe a TAJ alapú ellenőrzés alapján az érintett vény valóban nem szerepel a TÉR-ben, és a rendszer „e-recept jelzése” a fent bemutatott hiba miatt téves, a vényt a jogcímkód kézzel történő megadása mellett rendes papírvényként kell kezelni.

12. E-recept kapcsán a patikák az orvos telefonszámát szeretnék látni, hogy probléma esetén közvetlen kapcsolatot tudjanak vele felvenni

HÁTTÉR:
A GYR 7.§ (3) a) előírja a vényen az orvos telefonszámának feltűntetését. A NEAK vény-nyomtatványon ez előre nyomtatott információ, az EESZT jelenleg ezt külön nem kezeli. Emiatt TAJ-alapú kiváltás esetén, amikor a felírási igazolás papíron nincs jelen kiváltáskor, a fenti információ sem áll rendelkezésre.

ESET GYÓGYSZERTÁRI KEZELÉSE:

 • A telefonszám EESZT-ben történő kezelésének megoldásáig szíves türelmüket kérjük.

forrás: áeek

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here