EESZT használatával kapcsolatban felmerülő problémák gyógyszertárak esetén – GYIK

1. A felírási igazoláson kézzel javított az orvos

HÁTTÉR:

A felírási igazolást kézzel nem szabad javítani.

(GYR 7.§ (12): A már rögzített elektronikus vényt javítani nem lehet). A felírási igazolás kézzel történő módosítása ellentmondáshoz vezet, mert az EESZT-ben így eltérő adattartalom szerepelne – a kézírásos módosítás az EESZT-ben levő adatokat nem módosítja. Amennyiben az orvos véletlenül mégis az elektronikus vény felírási igazolásán a papírvénynél követendő eljárás szerint kézzel módosít, az alábbi lehetőségek közül választhatnak:

ESET GYÓGYSZERTÁRI KEZELÉSE

 • konzultálni kell az orvossal, és törekedni arra, hogy felíró oldalon kerüljön az EESZT-ben visszavonásra, majd újra kiállításra az e-recept
 • amennyiben az orvos nem elérhető, legvégső esetben a beteget kell megkérni, hogy fáradjon vissza az orvoshoz a recepttel

2. EESZT-ből letöltött elektronikus vény és a felírási igazolás adattartalma eltér

HÁTTÉR:
A jelenség hátterében különböző hibák állhatnak:
(a) A vényíró program hibázott és kevesebb, vagy eltérő adatot küldött az EESZT-be, mint amit nyomtatott.
(b) A vényíró program nem megfelelő vonalkódot nyomtat a felírási igazolásra (pl. ugyanazt a vonalkódot nyomtatja több felírási igazolásra).
(c) Sztatinok esetében EESZT hibája miatt az adat hibásan jelenik meg.
A bejelentett hibák folyamatosan visszajelzésre kerülnek a vényíró program szállítói felé, így ezek, valamint az EESZT-ben talált hiba javítása folyamatos és gyors. A javítás után a hibák ugyan megszűnnek, de a javításig eltelt idő alatt hibás vények bekerülhettek az EESZT-be. Ezek kifutásáig (3 hónap) a jelenség előfordulhat.

ESET GYÓGYSZERTÁRI KEZELÉSE:

 • Sztatint tartalmazó felírási igazolás esetén: lásd 9. pont
 • az eRecepten más készítmény szerepel, mint a felírás igazoláson: Jogszabály szerint az elektronikus vény tartalma a mérvadó.

  Ellentmondás esetén

  • konzultálni kell az orvossal, és törekedni arra, hogy felíró oldalon kerüljön az EESZT-ben visszavonásra, majd újra kiállításra az e-recept;
  • amennyiben az orvos nem elérhető, legvégső esetben a beteget kell megkérni, hogy fáradjon vissza az orvoshoz a recepttel;
  • a hibát a részletes adatokkal jelezni kell az EESZT ügyfélszolgálata és/vagy a rendszerszállító felé.
 • az eRecepten a készítmény és a vény lényegi elemei egyeznek a felírási igazolással, de bizonyos adatelemek eltérnek (pl. ellátás időtartama nem szerepel az elektronikus vényen, de a felírási igazoláson igen)
  • amennyiben a felírási igazolás aláírt és lepecsételt adattartalma alapján a kiadás egyébként egyértelműen megtehető, a kiadást a felírási igazoláson szereplő információk figyelembe vételével végre lehet hajtani;
  • a hibát a részletes adatokkal jelezni kell az EESZT ügyfélszolgálata és/vagy a rendszerszállító felé.

3. Felírási igazoláson szereplő vonalkód alapján az EESZT-ből letöltött elektronikus vény expediált státuszú

LEHETSÉGES OKOK:
(a) A vényt TAJ kártya használatával már szabályosan kiváltották.
(b) A felíró a felírási igazolást több példányban nyomtatta ki, miközben csak egy elektronikus vény került rendelésre. Az egyik példány alapján a kiadás már megtörtént.
(c) A felíró program hibázott és a vonalkódot a felírási igazolás mellett egyéb papír-vényekre is rányomtatta. A helyes felírási igazolás alapján a kiadás már sikeresen megtörtént, ezért a vény a térben már kiadottként szerepel.

ESET GYÓGYSZERTÁRI KEZELÉSE:

 • Az (a) esetben a jelenség szabályos, normál működés során is előfordulhat, ezért alapvetően ezt kell feltételezni.
 • Ugyanakkor az eRecept indulásakor a felíró programok hibájából több (c) eset szerinti hibás nyomatás is történt. Bár ezek időközben javításra kerültek, a javítás előtt eltelt időszakból származó hibás nyomtatások még lehetnek kint a betegeknél.
 • Ha tehát a kiváltás kapcsán felmerül annak gyanúja, hogy a (c) eset, hibásan felkerült vonalkód esete áll fenn, a vonalkód alapján le kell kérdezni a vény adatait, és össze kell hasonlítani a felírási igazolás adataival. Az adatoknak egyértelműen el kell térni egymástól! Amennyiben a (c) eset így egyértelműen megállapítható, jogosan feltételezhető, hogy az adott vényre a vonalkód tévesen került fel, a hibás EESZT vonalkód figyelmen kívül hagyásával a vény papírvényként kezelendő.
 • Minden ellenkező esetben a szabályos kiadást kell feltételezni, és a vény ismételten nem adható ki.
 • Amennyiben nem lehet egyértelműen beazonosítani a vonalkód ismétlését, abban az esetben a beteget kell megkérni, hogy fáradjon vissza az orvoshoz és kérjen új recepteket.

4. Felírási igazoláson ugyan van EESZT vonalkód, de nincs “Felírási igazolás” felirat.

ESET GYÓGYSZERTÁRI KEZELÉSE:

 • Medikai szoftverhiba, de ez nem befolyásolja a gyógyszer kiadását, ezért elfogadható valid felírási igazolásként az ilyen vény.

5. Újszülött TAJ kezelése

HÁTTÉR:
Újszülött képzett TAJ-ával az EESZT-ben adat nem rögzíthető, így elektronikus vényen nem, csak papírvényen lehet készítményt rendelni újszülött számára.
A GYR 20/B. § írja elő az adatok utólagos rögzítésének kötelezettségét. Mivel a képzett TAJ nem TAJ, sem személyazonosításra alkalmas okmány azonosítója, így a képzett TAJ-jal felírt papírvényekre nem áll fenn az utólagos rögzítési kötelezettség sem, ezeket az EESZT-ben utólagosan rögzíteni nem kell.

ESET GYÓGYSZERTÁRI KEZELÉSE:

 • Papírvény alapján történik a kiadás. Sem a vény tartalmát, sem a kiadást az EESZT-ben nem kell rögzíteni. Ennek elszámolása papírvényként továbbra is teljesen jogszerűen működik az OEP felé.

6. Darabszámra történő gyógyszerrendelés, bontás nem működik jól

LEHETSÉGES OK:
A GYR, illetve egyéb jogszabályok alapján egyes készítményekből a gyári csomagolás(ok)tól eltérő mennyiség is rendelhető. Az EESZT a felíró oldal által megadott mennyiséget és mennyiségi egységet kezeli. Amennyiben ezek kezelése a vény adatainak letöltését követően nem megfelelő, a gyógyszertári szoftverben lehet hibás a mennyiségi egység kezelése.

ESET GYÓGYSZERTÁRI KEZELÉSE:

 • Bontható készítmények esetén az EESZT-ből érkező adatokat fokozott figyelemmel kell ellenőrizni.
 • A felmerülő, hibásan kezelt eseteket minden esetben jelezni kell a rendszerszállító felé.

7. TTT kóddal nem rendelkező gyógyszerek rendelése

HÁTTÉR:
TTT kóddal nem rendelkező – a PUPHA törzsben nem szereplő – egyedi engedélyes készítményeket papírvényen kell rendelni, mivel érvényesen nem adhatók meg az EESZT által megkövetelt adatok.
Mivel a vényíró programok lehetővé teszik magisztrális készítmények szabad szöveges felírását, több esetben a felíró ezen szabad szöveges lehetőség kihasználásával mégis látszólag érvényes elektronikus vényen rendel TTT kóddal nem rendelkező készítményt.
Ennek lehetősége az EESZT oldalon egy módosítással megszűntetésre fog kerülni, azonban a módosításig további, nem megfelelően rendelt elektronikus vények kerülhetnek be az EESZT-be.

ESET GYÓGYSZERTÁRI KEZELÉSE:

 • TTT kóddal nem rendelkező egyedi engedélyes készítményeket papírvényként kell kezelni minden esetben. Ennek elszámolása papírvényként történik továbbra is, teljesen jogszerűen működik az OEP felé.

8. Magisztrális készítményeket tartalmazó vényeket a rendszer nem tudja kezelni

ESET GYÓGYSZERTÁRI KEZELÉSE:

 • Kérjük, a konkrét problémát a részletes adatokkal azonnal továbbítani az EESZT ügyfélszolgálata és/vagy a rendszerszállító felé.

9. Gyakran problémás a hatóanyag alapú gyógyszerfelírás (sztatinok esetén). Más szerepel a felírási igazoláson, más jelenik meg az e-recepten

HÁTTÉR:
Sztatinok rendelése esetén egy EESZT oldalán fellépő hiba miatt tér el a felírási igazolás és az eRecept tartalma. A hiba javítása december 15-ig megtörténik, azonban a korábban rögzített vények adattartalma továbbra is hibás marad.

ESET GYÓGYSZERTÁRI KEZELÉSE:

 • Sztatint tartalmazó felírási igazolás esetében, amennyiben a felírási igazolás tartalma eltér az EESZT-ből letöltésre kerülő adattartalomtól, a kiadást a felírási igazolás alapján kell végrehajtani.

10. Orvossal történő telefonos egyeztetés során fellépő viták kezelése

HÁTTÉR:
A GYR egyértelműen a kezelőorvosnak írja elő kötelezettségként, hogy “helyes” vényt írjon elő, a gyógyszerésznek pedig megtiltja, hogy “helytelen” vényt (teljes mennyiségben) kiadjon.

ESET GYÓGYSZERTÁRI KEZELÉSE:

 • Telefonos egyeztetés során törekedni kell arra, hogy felíró oldalon kerüljön az EESZT-ben visszavonásra, majd újra kiállításra a hibás e-recept.
 • Amennyiben az orvos nem elérhető, vagy nem együttműködő, a legvégső esetben a beteget kell megkérni, hogy fáradjon vissza az orvoshoz a recepttel.

Kérjük türelmüket. Az orvosi kamara felé megtörtént a receptírással kapcsolatos kérések, tapasztalatok továbbítása.

11. A beérkező recept külalakra régi vény (nincs rajta a harmadik vonalkód). A rendszer azonban jelzi, hogy e-recept tartozik hozzá, viszont TAJ-szám alapján ellenőrizve nincs semmi feltöltve az EESZT-be.

HÁTTÉR:

Az ún. 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet szerinti extra vonalkód feltüntetése a GYR 7.§ (3) j) alapján csak papírvényeken kötelező, azaz a felírási igazoláson nem kell az extra vonalkódot szerepeltetni.

Az e-recept rendszer indulása kapcsán a NEAK, a gyógyszertári rendszerszállítók és a vényíró alkalmazások fejlesztői közötti egyeztetés alapján megállapodás született, hogy az expediálás támogatása érdekében a felírási igazolás esetén is feltüntetésre kerül az extra vonalkód, és a felírás jogcímét tartalmazó adatelemben a jogcímkód jelölése helyett megjelölésre kerül, hogy elektronikus vény felírási igazolásáról van szó.
A címben leírt jelenség hátterében az áll, hogy a felírói rendszer hibája miatt egyébként normál papírvény esetében is az extra vonalkód fentiek szerinti módosítása megtörténik.

 

ESET GYÓGYSZERTÁRI KEZELÉSE:

 • Amennyibe a TAJ alapú ellenőrzés alapján az érintett vény valóban nem szerepel a TÉR-ben, és a rendszer „e-recept jelzése” a fent bemutatott hiba miatt téves, a vényt a jogcímkód kézzel történő megadása mellett rendes papírvényként kell kezelni.

12. E-recept kapcsán a patikák az orvos telefonszámát szeretnék látni, hogy probléma esetén közvetlen kapcsolatot tudjanak vele felvenni

HÁTTÉR:
A GYR 7.§ (3) a) előírja a vényen az orvos telefonszámának feltűntetését. A NEAK vény-nyomtatványon ez előre nyomtatott információ, az EESZT jelenleg ezt külön nem kezeli. Emiatt TAJ-alapú kiváltás esetén, amikor a felírási igazolás papíron nincs jelen kiváltáskor, a fenti információ sem áll rendelkezésre.

ESET GYÓGYSZERTÁRI KEZELÉSE:

 • A telefonszám EESZT-ben történő kezelésének megoldásáig szíves türelmüket kérjük.

forrás: áeek

Jancsek Árpád

Én vagyok a haziorvosinfo.hu oldal adminja. :-) Az oldalt azért hoztam létre, hogy a háziorvosoknak, az asszisztenseknek és mindenkinek könnyebb legyen a rendelőben és a betegellátásban felmerülő informatikai követelmények megismerése és teljesítése. Informatikus vagyok, főként (házi)orvosi rendelőkben és kisebb cégeknél végzek rendszeres helyszíni (Budapest, Pest megye), vagy távoli eléréses (Magyarország) informatikai feladatokat, számítógép és szerver felügyeletet, karbantartást. A rendelőkben már nem elég az általános hardveres/szoftveres ismeret, hanem az egészségügyi informatikai követelményekkel, orvosi szoftverekkel is tisztában kell lenni. Így van ez mostanában például az EESZT-vel, E-recepttel is.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.