EESZT egyeztetések: stabil működés, segédeszközök felírása, meghatalmazási rendszer

0

Az Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége 2019. július 11-én tartotta soron következő ülését a Kamara székházában, Budapesten, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. Az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

A gyógyászati segédeszközök EESZT-be történő integrálásáról az ÁEEK által szervezett június 26-i megbeszélésen a Kamarát dr. Bartus György, dr. Fang Simon és dr. Hankó Zoltán képviselte. Az elnök tájékoztatott, hogy az EESZT szakemberei, a gyse-piac képviselői és a Kamara között a lényegi kérdésekben konszenzus van, azonban az MGYK álláspontja szerint az integrálás 2020 év végi céldátuma helyett korábbi időpont lenne indokolt, tekintettel arra, hogy a gyse-termékek forgalmazási szabályainak átfogó felülvizsgálatára az EESZT-be integrálással várhatóan egy időben kerülhet sor, márpedig a szabályozási pontatlanságok és a piaci anomáliák gyorsabb korrekciót igényelnének.

Ugyanezen a napon volt egyeztetés az EESZT fejlesztőivel az ún. „meghatalmazási” rendszerről és az e-felírási igazolás (eFIG) bevezetéséről, amelyen a Kamara képviselői mellett részt vettek az Államtitkárság szakfőosztályának munkatársai is. Az MGYKt dr. Bartus György, dr. Fang Simon, dr. Nagy Vilmos és a kamarai elnök képviselte. A „meghatalmazási rendszer” bevezetéséről politikai döntés van és az eFIG informatikai fejlesztése is előre haladott állapotban van. A Kamara képviselői ismételten egyértelművé tették, hogy a meghatalmazási rendszer bevezetésének a létjogosultságát elfogadják, mert pl. a gyámság alatt lévők vagy a fekvő betegek gyógyszerkiváltását ez megkönnyítheti. Ugyanakkor a meghatalmazási rendszernek olyannak kell lennie, hogy a meghatalmazás valódiságát és hatályát ne a gyógyszertárnak kelljen ellenőriznie, mert arra nincs kompetenciája.

Úgyszintén elengedhetetlen, a meghatalmazási rendszer bevezetését megelőző alapvető feltétel az e-receptrendszer biztonságos működése, beleértve

(1) az EESZT folyamatos, 100%-os biztonságú patikai elérhetőségét,

(2) a megfelelő sebességű, lassulás nélküli üzemmódot valamennyi gyógyszertárban,

(3) az e-recept írással kapcsolatos jelenleg még meglévő felíró oldali problémák/hibák felszámolását, beleértve a szoftverszolgáltatók által okozottakat és a jogi vagy szakmai szempontból hibás felírások EESZT-be történő bevitelének blokkolását,

(4) a gyógyszerész előzetes gyógyszerelési adatokba történő betekintési lehetőségének biztosítását (itt komoly szakmai érvek szólnak amellett, hogy pl. a szexuális úton terjedő, vagy a pszichiátriai betegségek kezeléséhez szükséges gyógyszerekre is térjen ki a betekinthetőség),

(5) a dupla kiváltások jogi és gyakorlatbani lehetőségének kizárását. Ezek bármelyikének hiányában a rendszer további bonyolítása és a gyógyszerfelírás, kiváltás folyamatának többszereplősebbé tétele a konfliktusok és megoldhatatlan helyzetek növekedésével járhat.

Jelezték, hogy a papír alapú felírási igazolás jelenleg kötelező kiállításának év végi megszűnését követően és az e FIG bevezetését megelőzően szükséges a rendszer egészségpolitikára és a gyógyszerellátó rendszerre kifejtett hatásának komplex átgondolása is. Mindezekhez a Kamara felajánlotta az együttműködését.

Forrás: MGYK