EESZT adatkezelés: 1 éves, 2 éves, 3 éves szabadságvesztés!!?? Ezen sokan felháborodtak, de már jó ideje érvényes!

0
EESZT felhasználói tájékoztató

Részlet az EESZT felhasználói tájékoztatóból:

Adatkezelés

Az Eüak. 4. § (1) a)-d) pont értelmében az EESZT Adatkezelő az érintett gyógykezeléssel összefüggésben megismert, az EESZT-ben rögzített egészségügyi, valamint azokhoz kapcsolódó személyazonosító adatait az alábbi célokból kezelheti:

 • az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása
 • a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is
 • az érintett egészségi állapotának nyomon követése
 • a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele

Az EESZT-ben kezelt egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok megismerésére kizárólag a kezelőorvos (a beteg adott betegségével, illetve egészségi állapotával kapcsolatos vizsgálati és terápiás tervet meghatározó, továbbá ezek keretében beavatkozásokat végző orvos, illetve orvosok, akik a beteg gyógykezeléséért felelősséggel tartoznak) jogosult.
Az EESZT Adatkezelő részéről az érintett adataihoz az alkalmazások üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásával megbízott személyek kizárólag a feladatuk ellátása érdekében férhetnek hozzá, de semmiképpen sem férhetnek hozzá egészségügyi adatokhoz.
Az EESZT nyilvántartásaiból adat kizárólag az adat kezelésére jogosult személy vagy szervezet részére továbbítható.
EESZT Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. EESZT Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Személyes adattal visszaélés (részlet a Btk-ból):

 1. § (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva
 2. a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy
 3. b) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen sérti.
(3) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a személyes adattal visszaélést különleges adatra követik el.
(4) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha személyes adattal visszaélést hivatalos személyként vagy közmegbízatás felhasználásával követik el.

Illetéktelen hozzáférési visszaélések

Az illetéktelen hozzáférési visszaélések elkerülése végett javasolt a következőket betartani:

 • Az EESZT hozzáférési jogosultság nem átruházható, amint a személyazonosító igazolvány sem!
 • Az EESZT minden tevékenységet naplóz, amit adott felhasználó belépését követően a rendszerben végeznek, ezért semmiképpen se hagyja munkaállomását felügyelet nélkül, ha azon EESZT felhasználóként be van jelentkezve!
 • Ismeretlen adathordozót, illetve nem megfelelően ellenőrzött/védett adathordozót ne csatlakoztassunk a munkaállomáshoz!
 • Ismeretlen /a munkafolyamathoz nem engedélyezett/ nem ellenőrzött tartalmakat ne telepítsen/töltsön le a munkaállomásra!
 • Amennyiben bármilyen rendellenességet tapasztal, azonnal jelentse az megfelelő csatornán!
 • Ismeretlen tartalmú leveleket ne nyisson meg!

A hozzáférés védelmében és az adatszivárgás elkerülése érdekében is fontos kerülni a munkaállomásokról készült képek megosztását: printscreeneken, fényképeken, selfieken is kikerülhetnek visszaélésre alkalmas információk!

forrás: áeek