A kézigyógyszertárak és az EESZT

0
A kézigyógyszertárak és az EESZT

Tekintettel arra, hogy az orvosok által működtetett kézigyógyszertárak közvetlen és szoros munkakapcsolatban vannak az őket ellátó közforgalmú gyógyszertárakkal, a kézigyógyszertárakban expediált gyógyszerek vényeinek felírásához és közforgalmú gyógyszertári elszámolásához kapcsolódóan az érintett orvosoknak és gyógyszertáraknak az alábbi tájékoztatást ajánljuk a figyelmükbe.

A kézigyógyszertárak tevékenységéhez kapcsolódóan az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM sz. rendelet 11/C § (1) bekezdése szerint:

„11/C. § (1) Ha az orvos kézigyógyszertárat működtet, a gyógyszer betegnek történő átadásakor elektronikus vényt rögzít, amelyen megjelöli, hogy a gyógyszer már kiadásra került. A kézigyógyszertárból történő gyógyszerkiszolgáltatás esetén az orvos a 11/B. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően minden esetben felírási igazolást készít, melyen a gyógyszer átvételét a beteg kézjegyével igazolja. A felírási igazolást az orvos a gyógyszertárral való elszámolásig megőrzi.”

A fent idézett 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 11/A § a) pontja úgy rendelkezik, hogy „Az orvosnak papíralapú vényt kell kiállítania, ha az elektronikus vény kiállítása nem lehetséges”. Továbbá ugyanezen rendelet 11/C § (3) bekezdése úgy fogalmaz, hogy „Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a kézigyógyszertár telephelyén nem működik elektronikus vényírásra alkalmas rendszer, az orvos a gyógyszer átadásakor a 7. §-ban foglaltaknak megfelelő adattartalmú papíralapú vényt állít ki, amelyen a gyógyszer átvételét a beteg aláírásával igazolja. Az így elkészült vényeket az orvos a gyógyszertárral való elszámolásig megőrzi.”

Mivel az elektronikus vényen a 11/C. § (1) bek. szerinti jelölést az EESZT csak egy következő fejlesztési fázisban, 2018 I. negyedév végétől biztosítja, ezért a kézigyógyszertárakat működtető orvosokat kérjük arra, hogy a kézigyógyszertárból történő gyógyszer kiszolgáltatáshoz kapcsolódó vényeket továbbra is papírvényként írják mindaddig, amíg az EESZT fejlesztésének kézigyógyszertárakkal kapcsolatos következő fázisa be nem fejeződik. Ez azt is jelenti, hogy a kézigyógyszertár és az őt ellátó közforgalmú gyógyszertár közötti elszámolás eddigi rendje egyelőre szintén nem változik.

Természetesen azokban az esetekben, amikor a kézigyógyszertárat működtető orvos által rendelt gyógyszer kiszolgáltatása nem a kézigyógyszertárában történik, az orvosnak az e-recept felírásra vonatkozó szabályokat kell követnie.

Az EESZT fejlesztés következő fázisának befejezéséről is tájékoztatást adunk.

Budapest, 2017. december 15.

forrás: Magyar Gyógyszerészeti Kamara

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here