Változnak a háziorvosi indikátorok. Megint halasztják az új törzskarton bevezetését?

0
EMMI logó, forrás: emmi.hu

Törzskartonnal kapcsolatos változások röviden:

  • Az ÁEEK a megyei és az országos szakmai vezetői megbízatásra vonatkozó pályázatot legkésőbb 2019. június 1-jéig írja ki (2018. szeptember 1. helyett)
  • A megyei és az országos szakmai vezető 2019. szeptember 1-jei hatállyal kezdi meg a tevékenységét (2018. december 1. helyett)
  • A területi szakmai vezetők választását első ízben 2019. július 15. és 2019. augusztus 15. között kell lebonyolítani (2018. október 15. és 2018. november 15. helyett)
  • Az ÁEEK a megválasztott területi szakmai vezetőt 2019. szeptember 1-jei hatállyal bízza meg (2018. december 1. helyett)
  • Az illetékességi területek listáját az ÁEEK első ízben 2019. június 1-jéig teszi közzé a honlapján (2018. szeptember 1. helyett)

Ezekből ítélve talán senki nem lepődne meg, ha az új törzskarton 2019. január 1.-jei bevezetését újra elhalasztanák, bár jelen pillanatban ezt még 100%-osan nem merem kijelenteni.

Indikátor változások:

  • Változott a Gyomorbántalmak, cukorbetegség, Magas vérnyomás – RAS-ra ható készítmények, valamint a szérum lipidszintet csökkentő anyagok célértéke.

A rendelet szövege: (teljes itt: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18156.pdf)

EMMI logó, forrás: emmi.hu

Az emberi erőforrások minisztere 33/2018. (X. 10.) EMMI rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és
a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés a) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 2. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet
módosítása
1. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet
a) 21/A. § (1) bekezdésében a „2018. október 15. és 2018. november 15.” szövegrész helyébe a „2019. július 15. és 2019. augusztus 15.” szöveg, a „2019. január 1-jei” szövegrész helyébe a „2019. szeptember 1-jei” szöveg,
b) 21/A. § (2) bekezdésében a „2018. szeptember 1-jéig” szövegrész helyébe a „2019. június 1-jéig” szöveg, a „2018. december 1-jei” szövegrész helyébe a „2019. szeptember 1-jei” szöveg,
c) 21/A. § (3) bekezdésében a „2018. szeptember 1-jéig” szövegrész helyébe a „2019. június 1-jéig” szöveg

lép.

2. A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése
értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása
2. § A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 2. melléklet II. rész
a) 1. pont 1.2. alpontjában a „9,15” szövegrész helyébe a „9,67” szöveg,
b) 2. pont 2.2. alpontjában a „13,57” szövegrész helyébe a „13,78” szöveg,
c) 3. pont 3.2. alpontjában a „11,50” szövegrész helyébe a „11,67” szöveg,
d) 4. pont 4.2. alpontjában a „25,30” szövegrész helyébe a „25,12” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere

forrás: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18156.pdf

 

Tehát a változtatások után:

1. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

21. § * Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.2.) megállapított, a törzskarton vezetésére szolgáló informatikai rendszerek számára a törzskarton részletes műszaki leírását, a formátum leírását és a törzskarton formanyomtatványát az ÁEEK 2018. május 1-jéig teszi közzé a honlapján.

21/A. § * (1) * A területi szakmai vezetők választását első ízben 2019. július 15. és 2019. augusztus 15. között kell lebonyolítani. Az ÁEEK a megválasztott területi szakmai vezetőt 2019. szeptember 1-jei hatállyal bízza meg.

(2) * Az ÁEEK a megyei és az országos szakmai vezetői megbízatásra vonatkozó pályázatot legkésőbb 2019. június 1-jéig írja ki. A megyei és az országos szakmai vezető 2019. szeptember 1-jei hatállyal kezdi meg a tevékenységét.

(3) * A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet módosításáról szóló 14/2018. (VI. 26.) EMMI rendelettel megállapított 13. § (1) bekezdése szerinti illetékességi területek listáját az ÁEEK első ízben 2019. június 1-jéig teszi közzé a honlapján.

2. A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése
értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása

1. A02 – Gyomorbántalmak [3. § (1) bekezdés I) pontja]
1.2. * CÉLÉRTÉK: 9,67 Ft

2. A10B – Cukorbetegség [3. § (1) bekezdés m) pontja]
2.2. * CÉLÉRTÉK: 13,78 Ft

3. C09 – Magas vérnyomás – RAS-ra ható készítmények [3. § (1) bekezdés n) pontja]
3.2. * CÉLÉRTÉK: 11,67 Ft

4. C10 – Szérum lipidszintet csökkentő anyagok [3. § (1) bekezdés o) pont]
4.2. * CÉLÉRTÉK: 25,12 Ft

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here