TILTÓ ÉS KÖTELEZŐ HATÁROZAT A COVID-19 JÁRVÁNY TEKINTETÉBEN

0

NNK, Megjelent: 2020. március 26.

Az országos tisztifőorvos a járványügyi helyzetre figyelemmel – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74. § (2) bekezdés a) pontjában és a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 2. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – normatív határozatot adott ki.

A határozat megtiltja

– a nemzetközi személyszállítást végző vasúti jármű, autóbusz, valamint polgári légijármű Magyarország területére történő belépését,

– a külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére történő belépését,

– a felsőoktatási intézmények hallgatók által történő látogatását.

A határozat kötelezi a külföldről Magyarország területére belépő magyar állampolgárokat, hogy a Magyarország területére történő belépéskor vessék alá magukat egészségügyi vizsgálatnak, melynek eredményétől függően különböző típusú karanténba kerülnek.

A határozat lehetővé teszi a humanitárius folyosó nyitva tartását az áthaladó külföldi magánszemélyeknek.

A határozat a rendőrséget a fenti feladatok végrehajtásában való közreműködésre kéri fel.

A Határozat azonnal végrehajtható.

 

 

HATÁROZAT

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74. § (2) bekezdés a) pontjában és a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 2. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva

 megtiltom

1. nemzetközi személyszállítást végző vasúti jármű, autóbusz, valamint – a leszállás nélküli áthaladás esetét kivéve – polgári légijármű Magyarország területére történő belépését;

2. a külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban – az és 11. pontban foglaltak kivételével – Magyarország területére történő belépését;

3. a felsőoktatási intézmények hallgatók által történő látogatását; továbbá

kötelezem

4.a külföldről Magyarország területére belépő magyar állampolgárokat, hogy a Magyarország terültére történő belépéskor vessék alá magukat egészségügyi vizsgálatnak azzal, hogy

a) akinél az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját állapítja meg, kijelölt karanténban kerül elhelyezésre,

b) akinél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, tizennégy napra lakóhelyén vagy tartózkodási helyén otthoni járványügyi megfigyelés (a továbbiakban: hatósági házi karantén) alá kerül,

c) akinél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, de nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, hagyja el Magyarország területét, ennek hiányában a kijelölt karanténban kerül elhelyezésre,

5. a Magyarország Kormánya által a szomszédos állam Kormányával humanitárius célból tranzitáthaladás érdekében kötött megállapodás szerinti szomszédos állam állampolgárait, hogy Magyarországra történő belépéskor vessék alá magukat egészségügyi vizsgálatnak és

a) akinél az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapítja meg, az a részére humanitárius célból tranzit áthaladást biztosító útvonalon és időszakban hagyja el Magyarország területét,

b) akinél az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját állapítja meg, az Magyarország területére nem léptethető be;

6. a teherforgalomban belépő személyeket, hogy Magyarországra történő belépéskor vessék alá magukat egészségügyi vizsgálatnak és

a) akinél az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapítja meg

aa) magyarországi úticél esetén magyar állampolgárként a határátlépést követően tizennégy napra hatósági házi karantén alá kerül,

ab) külföldi állampolgárként a szállítmány lerakodását követően 24 órán belül köteles határátlépésre jelentkezni,

ac) tranzitszállítás esetén a legrövidebb úton és idő alatt, a kijelölt útvonalon el kell hagynia Magyarország területét,

ad) Magyarországon történő közlekedés során szájmaszkot és gumikesztyűt köteles viselni;

b) akinél az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját állapítja meg

ba) magyar állampolgár esetén a kijelölt karanténban kerül elhelyezésre,

bb) nem magyar állampolgár Magyarország területére nem léptethető be;

7. az Országos Mentőszolgálatot, hogy a 4-6. pont szerinti vizsgálatot folytassa le;

8. az érintett járványügyi hatóságot, hogy

a) a 4-6. pont hatálya alá tartozó személyt vegye nyilvántartásba,

b) a 4-6. pont szerint érintett személyt az ott meghatározott vizsgálat eredményére figyelemmel a megfelelő magatartási szabályok betartására határozattal kötelezze;

c) a járványügyi elkülönítés, járványügyi megfigyelés, járványügyi zárlat, járványügyi ellenőrzés, valamint a hatósági házi karantén elrendelése esetén az erre vonatkozó határozatot az elrendelés napján az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) részére küldje meg;

9. az 1-8. pont szerint érintett szervezeteket, hogy azt az EGT-állampolgárt, aki Magyarország területén állandó tartózkodásra jogosult, jelen határozat szempontjából a magyar állampolgárral egy tekintet alá tartozóként kezeljék.

10. Felkérem a rendőrséget az 1-8. pontban meghatározott feladatok végrehajtásában való közreműködésre és azok ellenőrzésére.

11. A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes a 2. pontban meghatározott belépési tilalom alól különös méltánylást érdemlő esetben felmentést adhat, illetve egyedi magatartási szabályt állapíthat meg abban az esetben, ha

a) az érintett egészségügyi vizsgálaton átesett,

b) az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapították meg

c) vállalja 14 napra a hatósági házi karanténba helyezést és

d) az érintettet a járványügyi hatóság nyilvántartásba vette.

12. Határozatomat azonnal végrehajthatóvá nyilvánítom.

Budapest, 2020.03.26.

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos

 

INDOKOLÁS

2020. január 30-án az Egészségügyi Világszervezet az új koronavírus okozta járványt nemzetközi horderejű közegészségügyi – járványügyi szükséghelyzetté nyilvánította.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 74. § (2) bekezdése szerint járvány esetén korlátozható vagy megtiltható különösen minden olyan tevékenység, amely a járvány terjedését elősegítheti, az egyes területek közötti személyforgalom, élőállat- vagy áruszállítás, az egyes területek lakosainak más területek lakosaival való érintkezése.

Az Eütv. 74. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi államigazgatási szerv (2) bekezdés alapján hozott határozata – közegészségügyi vagy járványügyi okból – azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.