E-Recept változások

0

Rendeletmódosítás a felírási igazolásról és a vényköteles gyógyszerek vény nélküli kiadhatóságáról

Tisztelt Intézményvezető!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlöny  2019. évi 207. számában kihirdetésre kerültek a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendeletet érintő módosítások, melyek érintik a felírási igazolás, valamint a vényköteles gyógyszerek – orvosnak, állatorvosnak és gyógyszerésznek történő – vény nélküli kiadhatóságának szabályait az alábbiak szerint:

Felírási igazolás:
A papír alapú felírási igazolás 2020. június 30. napjáig a NEAK által kiadott vényre kell kinyomtatni, és azt az orvos aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni. A felírási igazolást a gyógyszertár 2020. június 30-ig köteles megőrzésre megtartani, ezt követően pedig vissza kell adni a gyógyszer kiváltójának.


Megjegyzés: mindez érthetőbben a MOK közleményében:

Felírási igazolás vonatkozásában

  • Nem kötelező a vény mellé felírási igazolást kiadni, kivéve, ha azt a beteg kéri, vagy a gyógyszerrendelés 14 éven aluli személy részére történik
  • Amennyiben papír alapú felírási igazolás kerül kiadásra, azt az orvosnak 2020. június 30-ig a NEAK által rendszeresített vény nyomtatványra, pecsétjével és aláírásával hitelesítve kell kiadnia.
  • A felírási igazolást a gyógyszertár 2020. június 30-ig köteles megőrizni. A felírási igazolást 2020. július 1. után a kiadás tényének rögzítése után a kiadó visszaadja a gyógyszer kiváltójának.
    A változás lényege: a 2. és 3. pont esetében a korábbi jogszabályi állapot szerint 2019. december 31. élt volna a rendelkezés, ez lett fél évvel meghosszabbítva

Jogszabályi hivatkozás:EESZT karbantartás 2018. május 11-én 18 órától május 14-én 6 óráig

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosítása 3. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 24. § (2c) és (2d) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2c) A  papíralapú felírási igazolást 2020. június 30. napjáig a  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által gyógyszerrendelés céljára rendszeresített vényre kell kinyomtatni, és azt az orvos aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni.

(2d) A  felírási igazolást a  gyógyszertár 2020. június 30. napjáig köteles megőrzésre megtartani. A  gyógyszer kiszolgáltatója a  felírási igazolást 2020. július 1. napját követően az  expediálás tényének rögzítése után visszaadja a gyógyszer kiváltójának.”

Vényköteles gyógyszerek vény nélküli kiadhatósága:

Orvosnak, állatorvosnak és gyógyszerésznek – amennyiben végzettségét hitelt érdemlően igazolni tudja – vényköteles gyógyszer legfeljebb harminc napra elegendő mennyiségben vény nélkül kiadható. A rögzítési kötelezettség az EESZT rendszerében 2021. január 1-jével lép hatályba.


Megjegyzés: mindez érthetőbben a MOK közleményében:

A vény nélkül történő gyógyszerrendelés vonatkozásában

  • A változás lényege: a korábbi jogszabályi állapot szerint 2020. január 1-től lett volna kötelező az ilyen gyógyszerrendelések EESZT-ben történő rögzítése, ez 1 év hosszabbítást kapott

Jogszabályi hivatkozás:

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek, valamint egyéb, gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról szóló 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet 27. § (3) bekezdése a „2020. január 1-jén” szövegrész helyett a „2021. január 1-jén” szöveggel lép hatályba.:

Kapcsolódó jogszabályi részletek:

29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet

11. § A 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 16. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (3) bekezdés szerinti gyógyszerkiadás esetén az EESZT rendszerben rögzíteni kell

a) a kiadott gyógyszer

aa) nevét,

ab) hatáserősségét,

ac) kiszerelését és

ad) mennyiségét, valamint

b) a kiváltó orvos, gyógyszerész alapnyilvántartási számát, állatorvos kamarai nyilvántartási számát, ezek hiányában diplomaszámát.”

7. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. november 1-jén lép hatályba.

(2) A 17. § (2) bekezdése 2019. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 11. § 2020. január 1-jén 2021. január 1-jén lép hatályba.

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet – az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

16. § *  (1) Orvosi rendelvény nélkül is kiadható, de keresztjelzéssel ellátott forgalomba hozatalra engedélyezett és magisztrális gyógyszer – vény nélkül – 14 éven aluliaknak nem adható ki.

(2) Orvosi rendelvény nélkül is kiadható, olyan magisztrális gyógyszer, amelynek egy adagjában a hatályos Gyógyszerkönyvben + (egy kereszt) vagy ++ (két kereszt) jelzésű gyógyszeranyag mennyisége nem haladja meg a legnagyobb napi adagjának 1/10-ed részét. Ilyen készítményből egyszeri alkalommal olyan mennyiség adható ki, melyben a keresztjelzésű anyag teljes mennyisége nem haladja meg annak napi legnagyobb adagját.

(3) Orvosnak, állatorvosnak és gyógyszerésznek – amennyiben végzettségét hitelt érdemlően igazolni tudja – vényköteles gyógyszer legfeljebb harminc napra elegendő mennyiségben vény nélkül kiadható. Orvosnak, állatorvosnak és gyógyszerésznek is csak vényre adható ki

a) *  a kábítószerként (K1, K2) és pszichotróp anyagként (P2, P4) minősített gyógyszer,

b) FoNo dosim mennyiségnél nagyobb mennyiségű gyógyszeranyag önmagában,

c) *  az alkalmazási előírása szerint az influenzavírus okozta megbetegedések megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény, legfeljebb az alkalmazási előírása szerinti terápiás alkalmazáshoz szükséges mennyiségben.

Üdvözlettel, EESZT Üzemeltetés