KÜLÖN DÍJAZÁST KAPNAK AZOK A HÁZIORVOSOK, AKIK HÉTVÉGÉN OLTANAK

2021. FEBRUÁR 27. 17:40, kormany.hu
Külön díjazást kapnak azok a háziorvosi szolgáltatók, amelyeket szabad- vagy munkaszüneti napon járványügyi feladat ellátására köteleztek.

Ennek értéke egy teljes napra 80 ezer forint, fél napra pedig 40 ezer forint. Ha az adott időszakra a beoltandók kevesebb, mint fele jelenik meg a rendelőben, akkor a háziorvos a támogatás összegének felére jogosult. Az összeget a háziorvosi szolgáltatók kapják, amelyek kötelesek azt az ellátást végző orvos és szakdolgozó díjazására fordítani. A támogatás szabályait egy rövidesen megjelenő kormányrendelet fekteti le.

Megjegyzés: A mai Magyar Közlönyben megjelent “Háziorvosi szolgáltató számára az egészségügyi államigazgatási szerv által szabad- vagy munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység támogatása” néven a 2021. évi előirányzat összege is, ami 6,4 milliárd forint.

(1) A háziorvosi szolgáltató jogosult a számára az országos tisztifőorvos által a Hivatalos Értesítőben legalább az alapellátási tevékenység megkezdését megelőző 7 naptári nappal korábban közzétett, országosan vagy adott területre, szabad- vagy munkaszüneti napra az ellátandók körének meghatározásával elrendelt alapellátási tevékenység után a következők szerinti támogatásra:

a) teljes napra 80 000 forint,
b) fél napra 40 000 forint,
azzal, hogy ha az adott időszakra az ellátandók körének kevesebb mint fele jelenik meg az elrendelt alapellátási tevékenység elvégzése érdekében, akkor a támogatás a) vagy b) pont szerinti összegének felére jogosult.

(2) A támogatás iránti kérelmet a háziorvosi szolgáltató a NEAK részére, a NEAK által meghatározott módon nyújthatja be az ellátással érintett személyekre vonatkozóan, legkésőbb az elrendelt alapellátási tevékenységet követő hónap végéig.
(3) Az ellátás megtörténtét a NEAK ellenőrzi.
(4) A háziorvosi szolgáltató számára az országos tisztifőorvos által szabad- vagy munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység támogatására az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklet Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcímen belül a „Háziorvosi szolgáltató számára az egészségügyi államigazgatási szerv által szabad- vagy munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység támogatása” című előirányzat szolgál.
A NEAK a támogatást a havi finanszírozási díjjal együtt utalja a háziorvosi szolgáltató részére.
(5) A háziorvosi szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott összeget köteles az ellátást végző orvos és szakdolgozó díjazására fordítani.