2021. január 1-től kötelező lesz az e-beutaló

0
EESZT

2021. január 1-től kötelező lesz az e-beutaló

  • 2021. január 1-től a beutalót az EESZT útján kell majd kiállítani, ha a beutalót háziorvos, házi gyermekorvos, járóbeteg-szakellátásban dolgozó orvos, valamint egynapos ellátást nyújtó szolgáltató orvosa állítja ki.
  • Az EESZT útján kiállított beutaló esetében a beutaló orvos a beteg kérésére papíralapú igazolást állít ki a beutalóról. Az igazolás az elektronikus beutaló adattartalmát és az elektronikus beutaló EESZT azonosítóját tartalmazza vonalkódos és szövegesen olvasható formában.
  • Az EESZT útján kiállított beutaló esetén, ha az EESZT üzemszünet vagy üzemzavar miatt nem elérhető, az ellátás papíralapú igazolás alapján is nyújtható. Ilyen esetben az adatok rögzítésére vonatkozó kötelezettséget az üzemszünet esetén annak végét, üzemzavar esetén annak tényleges megszűnését követő négy napon belül kell teljesíteni.
  • 2021. december 31-ig minden, az EESZT útján kiállított beutaló esetében kötelező papíralapú igazolást készíteni, és azt a beteg részére átadni.

A Magyar közlöny 2019. október 24.-i számában jelent meg az erről szóló következő kormányrendelet:

EESZT
eeszt

A Kormány 251/2019. (X. 24.) Korm. rendelete a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 4/A. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A beutalót az EESZT útján kell kiállítani, ha a beutalás
a) a 2. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja – ide nem értve a fogorvos által kezdeményezett szakkonzíliumot –,
b) a 3. § (4) bekezdés b) pontja vagy
c) a 3. § (5)–(7) bekezdése
alapján történik.
(1b) Az (1a) bekezdés nem alkalmazható, ha a beutalás időpontjában az EESZT nem elérhető.”
(2) A Vhr. 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az EESZT útján kiállított beutaló esetében a beutaló orvos a beteg kérésére papíralapú igazolást állít ki a beutalóról. Az igazolás az elektronikus beutaló adattartalmát és az elektronikus beutaló EESZT azonosítóját tartalmazza vonalkódos és szövegesen olvasható formában.”
(3) A Vhr. 4/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az EESZT útján kiállított beutaló esetén, ha az EESZT üzemszünet vagy üzemzavar miatt nem elérhető, az ellátás a (2) bekezdés szerinti papíralapú igazolás alapján is nyújtható. Ilyen esetben az adatok rögzítésére vonatkozó kötelezettséget az üzemszünet esetén annak végét, üzemzavar esetén annak tényleges megszűnését
követő négy napon belül kell teljesíteni.”
2. § A Vhr. 50. §-a a következő (20) bekezdéssel egészül ki:
„(20) A 4/A. § (2) bekezdésétől eltérően 2021. december 31-ig minden, az EESZT útján kiállított beutaló esetében kötelező papíralapú igazolást készíteni, és azt a beteg részére átadni.”
3. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.