Foglalkozási megbetegedés bejelentése nyomtatvány

foglalkozási megbetegedés
foglalkozási megbetegedés

Sajnos sokan keresik mostanában, így közzéteszem itt az oldalon is a “Foglalkozási megbetegedés bejelentése” nyomtatvány helyét.

Forrás: Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztály

FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK

Foglalkozási megbetegedésnek nevezzük a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodást, amely a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve amely a munkavállalónak az optimálistól eltérő igénybevételének a következménye.

foglalkozási megbetegedés
foglalkozási megbetegedés

Az orvosi tevékenység körében észlelt foglalkozási betegség gyanúját a munkavédelmi hatósághoz be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és – amennyiben a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv az esetet foglalkozási megbetegedésként elfogadja – nyilvántartásba kell venni. A bejelentést az észlelő orvosnak kell megtennie, a kivizsgálást a munkavédelmi hatóság végzi, melybe a munkáltatón és a bejelentett dolgozón kívül bevonja a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosát, a munkavédelmi képviselőt, valamint a minisztérium orvos végzettségű kormánytisztviselőjét is.

A foglalkozási megbetegedés gyanújának bejelentéséhez szükséges nyomtatvány (és kitöltési útmutató) – letöltés (pdf)

Bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzéke – letöltés (pdf)

*A foglalkozási betegségek bejelentésével és kivizsgálásával kapcsolatos részletes előírásokat a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet tartalmazza.