Egy háziorvos nyílt levele a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ igazgatójának

0
-

A háziorvos nyílt levele szó szerint az alábbiakban olvasható:

“No go Zóna Budapesten

/olyan városrészek, amelyeket a hatóságok nem, vagy nehezen képesek ellenőrzésük alatt tartani. Ezekben a társadalom írott vagy íratlan normái alig érvényesülnek/.

Nyílt válaszlevél a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ orvosigazgatójának Dr. Tamás Róbert orvos dandártábornok úrnak.

Megkaptam a válaszlevelét, melyben arról tájékoztat, hogy a törvény és jogszabályok értelmében nincs jogom megkeresni egy betegünk háziorvosaként és betekinteni az orvosi dokumentációiba, mindemellett nincs jogom kérni a betegellátás orvosiszakmai kivizsgálását. Továbbá azt írja: „Tekintettel arra, hogy a betegdokumentációba való betekintésre jogosult személyek részéről panasz vagy igény az ügy kapcsán nem érkezett, az ellátás kivizsgálásának elrendelése álláspontom szerint az ügy kapcsán nem indokolt.”

Tisztelt Igazgató Úr!

Az ügy kivizsgálása szempontjából irreleváns, hogy a panasz jelzőének van-e betekintési joga (egyébként háziorvosként van, de erről később). A kivizsgálás azért szükséges, mert egy beteget a rendelkezésre álló dokumentumok szerint egyik napon a Ön által vezetett kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályán (SBO) ellátás és kivizsgálás nélkül hazaküldtek, majd a beteg másnap komatózus állapotban került vissza a sürgősségi osztályra, ahol az intenzív kezelés ellenére elhalálozott.

A fenti eset kapcsán kértem a vizsgálatot, mivel megítélésem szerint egyértelműen tetten érhető orvosi negligencia. A vizsgálat azért létfontosságú a betegeim számára, mert területileg a Honvéd Kórház SBO-hoz tartozunk. Nincs hova mennünk sürgős szükség esetén. Kiszolgálatottak vagyunk. És jelenleg elkeseredettek is.

Az esetben a területileg illetékes ügyeletes kolléga utalta be a betegünket hajnali zavartsága miatt. A sürgősségi osztályra megérkezve lehetett vele kommunikálni. Ugyanakkor SEMMILYEN belgyógyászati vizsgálat nem történt. Sem vérnyomás vagy pulzus mérés, sem laborvizsgálat. Ennek ellenére az akkor őt ellátó Dr. Zacher Gábor leírta, hogy „Jelen állapot nem sürgősségi ellátás kereteibe tartozik, SBO-ra való beutalása szakmaiatlan. Emittáljuk” A beteget hazavitették, ahol nem tudták itatni, etetni, aluszékonnyá vált. Másnap férje többször telefonált az ügyeletnek, és a rendelőnek, hogy feleségét nem tudja felébreszteni, de fél mentőt hívni, mert esetleg kifizettetik vele. Végül az ügyelet tanácsára kihívta az Országos Mentőszolgálatot, akik ellátták betegünket, komatózus állapotban visszaszállították a sürgősségi osztályra. Itt derült ki, hogy szeptikus állapota visszafordíthatatlanná vált, a teljeskörű ellátás ellenére betegünk exitált.

A kivizsgálás szükségességének legfőbb oka az első ambuláns lap, amely szerint nem vették figyelembe a beutaló orvos diagnózisát, nem végezték el a szükséges vizsgálatokat, nem látták el az esetet, nem megalapozottan állapították meg a beutalás indokolatlanságát.

Mindez jól mutatja, hogy mivel szembesülünk nap, mint nap. A betegek rettegnek, hogy az SBO-ra kerülnek, nem mennek oda indokolatlanul. Akit oda beküldenek, vagy magától bejutott, az azért van ott, mert vélt vagy valós panasza van. Az emberek egy része nem tudhatja, hogy a panasza mennyire súlyos. Akit pedig orvos utal az SBO-ra, az a minimum elvárás, hogy a kollega iránydiagnózisát figyelembevéve, egyszerű fizikális vizsgálattal felmérjük az állapot súlyosságát. Ebbe beletartozhat olyan bármely egészségügyi dolgozó által kivitelezhető vizsgálat, mint amilyen a vérnyomásmérés és a pulzoximéter használata. Ilyen vizsgálat a mi betegünk esetében nem történt. Pedig egy alacsony vérnyomás, magas pulzusszámmal, általános gyengeséggél, étvágytalansággal, a látható sebek mellett egyértelműen szepszisre utalt volna. Ha még egy vérképet is néztek volna, kiderül, hogy a fehérvérsejtszám jelentősen emelkedett. Másnap 32 ezres számot mértek. A második dokumentációban világosan kirajzolódott a kórkép súlyossága, és az a küzdelem, amivel az előző nap hibásan elambulált beteget próbálták életben tartani.

Mindezek miatt Önnek orvosigazgató úr, egyrészt a kórház által nyújtott szakmai ellátás megfelelőségéért és szabályosságáért felelős vezetőként, illetve felesküdt tett gyógyítóként minden olyan esetet hivatalból vizsgálnia kellene az intézményen belül, amelynek kapcsán a beteg a SBO-ról való távozás után közvetlenül, vagy napokon belül meghal, vagy súlyos egészségkárosodást szenved. Mindezt azért, hogy az esetlegesen felmerülő anomáliákat feltárják és későbbi kialakulásukat megelőzzék.

Visszatérve a háziorvos betekintési jogosultságával kapcsolatos megalapozatlan jogi érveire. A jogszabály lehetőséget biztosít nekem arra, hogy a saját ellátáskörömbe tartozó betegek dokumentációját megtekintsem, akár népegészségügyi, akár betegjogi szempontból.

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről1 
4. § (1) Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja: 

a)13 az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, 

b)14 a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, 

c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése, 

d)15 a népegészségügyi [16. §], közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele, 

e)16 a betegjogok érvényesítése. 
———————————————————————————————————- 
(3)60 Az érintett háziorvosa és a kezelését végző orvos a 4. § (1) bekezdése szerinti cél érdekében – ha az érintett ezt írásban nem tiltotta meg – jogosult az érintett által a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybevett egészségügyi ellátás adatairól tudomást szerezni úgy, hogy az adatokat az egészségbiztosítási szerv elektronikus lekérdezés formájában biztosítja számára. A háziorvos a hozzá bejelentkezett biztosított adatait ismerheti meg. Az érintettet a kezelést végző orvos írásban vagy szóban tájékoztatja a tiltakozás lehetőségéről. Az érintett a tiltakozását az egészségbiztosítási szerv részére személyesen, postai úton vagy elektronikus úton juttatja el.

Azért választottam a nyílt levél műfaját, mert benyújtottam Önnek két olyan dokumentumot, amely emberéleteket érint és minden jóérzésű emberben felháborodást kelt. Mind erre egy vállrándítással válaszolt.

Ezért volt a cím a no go zona, ahova belépve nem biztosítanak a törvények védelmet, kiszolgáltatott, megfélemlített betegek várakoznak, remélve sorsuk jobbra fordulását. De, amíg az SBO vezetőjének, és az orvosigazgatónak nem az emberek élete, egészségük javítása az elsődleges, addig nem tudom a betegeimet beküldeni, ez egyszerűen ellentétes az orvosi eskümmel.

Kérdeztem az önkormányzatot van e lehetőség másik ellátó helyet választani, azt mondták nincs. Mikor mondtam, mik történnek, ők is csak annyit mondtak, hogy számtalan hasonló eset van, biztos nem fognak foglalkozni érdemben az üggyel.

Ezt a fajta közönyt, tanult tehetetlenséget, bárminek is nevezzem nem tudom elfogadni, és csak remélni tudom, hogy a nyilvánosság ereje segít majd abban, hogy az esetet és minden hasonló ügyet kivizsgáljanak, és tegyenek meg mindent a feltárt problémák orvoslására, hogy a későbbiekben megfelelő ellátás reményében, félelem nélkül mehessenek a betegek a sürgősségire, és mi orvoskollégák nyugodt szívvel utalhassuk be a ránk bízott rászorulókat.

Dr. Mateisz Erzsébet, háziorvos”

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here