E-recept: Háziorvosokat és gyógyszerészeket érintő kérdések és válaszok!

0
E-Recept kérdések és válaszok

Az MGYK és az ÁEEK közös szervezésében szeptember 4-én országos fórum volt a Lurdy házban, amelyen a résztvevők az e-receptrendszerről tájékoztató előadásokat hallgathattak meg, majd az írásban leadott kérdésekre hangzottak el válaszok. A rendelkezésre álló idő nem volt elegendő minden kérdés megválaszolására, ezért az ÁEEK munkatársai vállalták, hogy az összegyűjtött kérdésekre írásban válaszolnak.

forrás: Magyar Gyógyszerészeti Kamara

Válaszok az MGYK – ÁEEK e-recepttel kapcsolatos fórumon feltett kérdésekre (2017. szeptember 4.)

1. A gyógyszertárban nem munkaviszony keretében foglalkoztatott munkatársak esetén (helyettesítők, vállalkozók, gyes-en lévők) van-e teendője a személyi jogos gyógyszerésznek?

A személyi jogos gyógyszerész vagy az általa megbízott, adminisztrátori jogkörrel felruházott személy fogja kiosztani az EESZT jogosultságokat a gyógyszertár valamennyi olyan munkatársának, aki a vények kiadásában aktívan közreműködik.

2. Milyen betegedukációs kiadványok lesznek?

A betegek, a lakosság tájékoztatására országos kampányt tervezünk, ahol számos fórumon (print, online stb.) fognak értesülni az érintettek az EESZT-ről.

3. Mi a teendő az e-személyi igazolvány (továbbiakban: e-szig) olvasó meghibásodása esetén?

Az e-szig olvasó garanciális ideje alatt elromlott készülék pótlásának céljából, a gyógyszertárnak fel kell vennie a kapcsolatot az ügyfélszolgálati központtal, az EESZT Kontakt Centerrel. Az e-személyi olvasókról további információ az e-egeszsegugy.gov.hu/eszig oldalon érhető el.

4. Mit kell tennem, ha több e-szig olvasóra van szükségem, mint amit előzetesen jeleztem?

Az e-egeszsegugy.gov.hu/eszig oldalról elérhető az a felület, ahol még pótigénylést lehet benyújtani e-SZIG olvasókra. Az ÁEEK az induláshoz szükséges e-szig olvasókat biztosítja ingyenesen. Később, további olvasók beszerzése vagy a garanciális időn túl elromlott készülékek javíttatása, pótlása már az egészségügyi szolgáltató feladata és költsége.

5. Expediálhatok-e ha az e-személyim elveszett?

Nem.  Az e-személyi igazolvány, mint elsődleges azonosítási eszköz, feltétele az EESZT használatának, így az expediálásnak is. Az éles indulástól az e-vényekhez való hozzáférés csak kétfaktoros azonosítás után lehetséges (e-szig és pin kód), így vényköteles gyógyszert expediálni csak jogosultsággal rendelkező személy fog tudni.

6. Elég lesz-e az idő a rendszergazdáknak az e-szig olvasók telepítésére?

A rendszergazdáknak az e-szig olvasók telepítése alapvetően kis feladat, amennyiben már a gyógyszertárban vannak az igényelt készülékek. Ennek feltétele, hogy a gyógyszertárak időben vegyék fel a kapcsolatot rendszergazdájukkal és az ÁEEK-kel, regisztráljanak az EESZT csatlakozási portálon, küldjék be a csatlakozáshoz kért dokumentumokat és nyilatkozatokat, továbbá időben vegyék át a járási hivatalokba szállított készülékeket. Az e-szig olvasók telepítéséhez és használatához minden információt és támogatást meg lehet találni az e-egeszsegugy.gov.hu/eszig oldalon.

7. Mit tegyek, ha megbízhatatlan az internet szolgáltatásom (sebesség, szolgáltatás kimaradás), mi a minimális „sávszélesség”?

Az e-recept működéséhez nem szükséges új, nagy sávszélességű internet előfizetés. Az a meglévő internet szolgáltatási csomag, amely jelenleg is jól kiszolgálja a gyógyszertár információs és kötelező kapcsolattartási szükségleteit, alapvetően elegendő az e-recept kezeléshez is. Bizonytalan internet szolgáltatás esetén (pl. rendszeres szolgáltatás kimaradások) ajánlott lehet mobilinternet előfizetés is, a vezetékes hálózat mellett. Hálózati problémák felmérésében kérheti rendszergazdája segítségét is.

8. Kezeli-e a rendszer a 22-es / 21-es vonalkód problémáját, jelent-e ez az expediálási folyamatban különbséget?

NEAK (OEP) formavény esetén az expediálást javasolt a 22-es e-recept azonosító beolvasásával kezdeni (amennyiben szerepel a vényen), mert így a felírt vény összes adata egyszerre töltődik be a kiadási képernyőre, gyorsítva a vénykezelési folyamatot.

9. Lezárt és EESZT-be felküldött vény stornózására lesz-e lehetőség?

Természetesen lehetőség van hibajavításra is. Az EESZT nem változtat a gyógyszertári rendszerek funkcióin, a sztornózás működhet a csatlakoztatott rendszereknél is. Az e-vénnyel kapcsolatos minden beavatkozás – így a kiadás törlése vagy javítása is – naplózva van. Minden gyógyszertár csak az általa felvett e-receptet törölheti a rendszerből.

10. Az orvosok kapnak-e megfelelő tájékoztatást az ÁEEK-től?

Igen. Az ÁEEK, mint fenntartó, regionális roadshow-ján teljeskörű tájékoztatást nyújt az EESZT-ről, a pilot tapasztalatokról és a csatlakozás lépéseiről.

11. Kizárja-e a rendszer a kétszeri vénykiváltást?

A kettős vényfelírás és kiváltás elkerülését az extravonalkód kódolásának tervezett módosítása is támogatni fogja. Orvosi szoftver által NEAK formavényre (is) nyomtatott e-vény esetén az extravonalkód 19. pozíciójában a jogcímet tartalmazó karakter „0” (nulla) kell, hogy legyen. Egy ilyen vény extravonalkódjának beolvasásakor jelezni fog majd a gyógyszertári rendszer, hogy e-vényről van szó, és a vényadatokat a Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térből (továbbiakban: EESZT, Tér) kell letölteni, az e-receptazonosító (22-es) vonalkódja alapján. A duplikációk elkerülését a helyi rendszerbe beépített más ellenőrző mechanizmusok is segíthetik (pl. a rögzítendő gyógyszer TTT kódjának ellenőrzése a lekérdezett aktív vények között).

12. Ha nem e-receptet vált ki a beteg, be kell-e rögzítenem azokat az adatokat, amelyeket az extra vonalkód nem tartalmaz?

A próbaüzem tapasztalatait is figyelembe véve, a papírvény jogszabályi extra vonalkód adatain túl további adatokat (pl. ágazati kód, a beteg neme, adagolás) nem lesz kötelező beírni a vény Tér-ben való gyógyszertári rögzítésekor, az e-receptrendszer kötelező november 1-i indulásakor.

13. Változik-e az extravonalkód struktúrája?

Igen. 2018 végéig minden e-recept felírásakor az orvosi szoftver által kötelezően előállított felírási igazolásra (NEAK vényre) rányomtatódik a megszokott extravonalkód is. Ilyenkor, ha a nyomtatott vényen egyszerre szerepel az e-receptazonosító és az extravonalkód, úgy az extravonalkód 19. pozíciójában a jogcímet tartalmazó karakter „0” (nulla) kell, hogy legyen. Ilyen vény extravonalkódjának beolvasásakor jelezni kell a gyógyszertári rendszernek, hogy e-vényről van szó, és a vényadatokat a Tér-ből kell letölteni, az e-receptazonosító alapján. Szolgáltatás kiesés esetén is be lehet majd olvasni ezt a módosított EKV-t is a gyógyszertárban, ekkor viszont a hiányzó jogcímet az expediálásnál kézzel kell kiválasztani.

14. Lehetek-e belépve egyszerre kettő gépen?

Igen. Az EESZT nem tiltja, hogy egy felhasználónak egy időben több érvényes bejelentkezése is legyen. Ilyenkor természetesen a különböző bejelentkezéseknél szükséges az e-szig-es  azonosítás. Így egy munkahelyen, szükség esetén, két számítógépen is hozzá lehet férni az EESZT vényekhez (pl. officina expediáló moduljában és irodai modul retaxa funkciójában is). A rendszer minden felhasználói hozzáférést naplóz.

15. Csak az officinai gépekhez kell e-személyi olvasó vagy az irodai/szerver gépekhez is?

Minden olyan munkahelyhez szükséges e-személyi olvasó, ahonnan e-recept elérés történhet. Azaz e-személyi olvasó irodai géphez is kellhet, amennyiben itt is szeretnék elérni az EESZT-t, pl. retaxálás, vénylekérdezés korrekcióhoz vagy gyógyszerészi gondozási tevékenységek céljából.

16. A 2017. november 1. előtt felírt, de 2017. november 1. után beváltott vényeket is rögzíteni kell-e az EESZT-ben?

Igen, nov. 1-től valamennyi gyógyszertárban bemutatott TB támogatott papírvényt kötelező rögzíteni az EESZT-ben is.

17. Ha a beteg több e-receptet vált ki egyszerre, lehet-e listát nyomtatni a készítményekről, ami segíti az összekészítésüket?

Az EESZT-ből lekérdezett és kiadott (vagy kiadásra előkészített) e-vények Kiadási igazolásai a kiszedés vagy a betegtájékoztatás támogatására helyben, a gyógyszertárban is kinyomtathatóak. Ezt a gyógyszertári szoftver funkciói biztosíthatják, akárcsak a kiadási adatok korszerű mobileszközökön (pl. tablet, pda) történő papírmentes helyi megjelenítését és hordozhatóságát is. Az ilyen listákra is vonatkoznak a szigorú egészségügyi adatkezelési törvény (Eü.ak. tv.) előírásai.

18. Mindenképpen cserélnem kell-e a Win XP operációs rendszert november 1. előtt?

Az e-szig leolvasók integrációja az elavult operációs rendszerhez is megoldott, az illesztő program elérhető az e-egeszsegugy.gov.hu/eszig oldalon. Viszont az e-recept bevezetésétől függetlenül, a Windows XP operációs rendszer már nem támogatott, használata nem biztonságos.

19. Ha egy gyógyszerész több gyógyszertárban is dolgozik, minden helyen fel kell-e őt venni a jogosultsági (V-mátrix listába)?

Igen, ez a gyógyszertárvezető vagy az általa megbízott adminisztrátor feladata.

20. A tesztidőszak tapasztalatai alapján hány százalékkal több időt fog igénybe venni egy beteg, mint ez előtt?

A próbaüzem tapasztalatai alapján a vények kiadása és a betegellátás nem lassult. Jól működő EESZT kapcsolat mellett az e-vények lekérdezése és kezelése gyorsabb volt a jelenlegi extravonalkódos vagy kézi adatfelviteli gyakorlatnál.

21. Ha egy egyszemélyes gyógyszertár gyógyszerésze elveszti az e-személyi igazolványát, hogy lehet a falu gyógyszerellátását biztosítani? (Egy új e-személyi megszerzése 14 napba kerül.)

Az elveszett személy igazolvány helyett új e-személyi igazolványt kell igényelni. Az igénylést haladéktalanul be kell nyújtani a legközelebbi okmányirodában vagy kormányablaknál. E-személyi igazolvány hiányában a gyógyszertárban csak EESZT kapcsolat nélküli feladatokat lehet végezni (pl. vénynélküli kiadás, gyógyszerkészítés, irodai adminisztráció, árukezelés). Az EESZT működtetője vizsgálja a további lehetőségeket, hogy az ilyen helyzetekben hogyan legyen biztosítható a folyamatos gyógyszertári működés.

22. Hogyan kezeli az EESZT az egyedi méltányosággal felírt, egy adott gyógyszertárban kiváltható gyógyszereket? Csak az adott gyógyszertár férhet hozzá a vényhez?

Amennyiben az elrendelt gyógyszer a NEAK közhiteles törzsében (PUPHA) szerepel, akkor az e-vényen is írható és kiadható. Az e-recept rendszer indulásakor marad a jelenlegi gyakorlat, vagyis az egy adott gyógyszertárra kiállított méltányossági engedélyt papíron kell bemutatni, és ez alapján a NEAK e-jelentési rendszerében elszámolni. Az ilyen gyógyszer kiváltási adatai felkerülnek a Tér-be, de a NEAK – ellenőrzés esetén – a papírvény és a csatolt engedély bemutatását kérheti. Az e-recept fejlesztés későbbi szakaszában a teljes folyamat elektronikussá tételét tervezzük, a NEAK-kal együttműködésben.

23. Tételesen finanszírozott készítmények expediálása / elszámolása is integrálva lesz-e az EESZT-be?

Hasonlóan az egyedi méltányossághoz, a közeljövő e-recept fejlesztéseinek egyik célja a teljes folyamat elektronikussá tétele.

24. Az orvosnak kötelező-e e-receptet kiállítani, ha az EESZT elérhető?

Igen, a jogszabály-tervezet alapján főszabályként e-vényt köteles írni minden, a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál dolgozó orvos. Természetesen egyes kivételes esetekben, mint például gyógyszerrendelés a beteg otthonában, szolgáltatás-kiesés alatt az orvos papírvényt is kiállíthat. Csak papírvény alkalmazható az orvosi táska részére történő gyógyszerrendeléskor, vagylagos („seu”) gyógyszerrendeléskor, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszer rendelésekor, valamint „pro familia” jelzéssel történő gyógyszerrendeléskor.

25. Lesz-e a kézi gyógyszertár orvosának önálló expediálási joga az EESZT-ben?

Nem. A jogszabály-tervezet szerint a kézi gyógyszertárat működtető háziorvos saját orvosi szoftverével fogja rögzíteni a kiadott gyógyszer vényét a Tér-ben, felírt és azonnal expediált státusszal, így ez a vény máshol már nem lesz kiváltható. A kötelezően kinyomtatott felírási igazolást az orvos elszámoláskor leadja az anyagyógyszertárban. Ekkor a vényt lekérdezik a Tér-ből, ellenőrzik, lezárják és kiadási igazolást készítenek róla, amelyet az orvos aláír.

26. Lehet-e tájékoztatást kapni arról, hogy melyik járási hivatalba mikor viszik ki az e-személyi olvasókat, milyen dokumentumok szükségesek az átvételhez?

A korábban bekért adatok alapján a normál ügymenetben igényelt e-személyi olvasókat már minden járási hivatalba kiszállították. Az utólag igényelt olvasókat Budapesten lehet majd átvenni, minden igénylő az adatbekérőn megadott e-mail címre kap erről üzenetet október első hetében. Az e-szig olvasók átvételéről, telepítéséről és használatáról minden információt megtalál az e-egeszsegugy.gov.hu/eszig oldalon.

27. Az EESZT-ben lévő kiadott vény esetén mi lesz a retaxa funkciója és lépései?

A helyi gyógyszertári rendszer retaxa funkcióját használva a számítógép monitorján az EESZT-ből lekérdezett felírt és valóban kiadott elektronikus vény tartalmát kell összehasonlítani. A megnyitás időpontját és a megnyitást végző felhasználó azonosítóját a kiadott vényhez kapcsolva rögzíti a rendszer. Felírási igazolás (NEAK vény) esetén a papírra írt adatokat kell összevetni a Tér-ben rögzített adatokkal, a jelenleg is érvényes önellenőrzési és gyógyszerbiztonsági előírásoknak megfelelően.

28. Kell-e rögzítenem a beteg fényképes igazolványának számát a TAJ alapú kiváltás során?

Felírási igazolás nélkül, a páciens saját részére történő TAJ alapú gyógyszerkiváltása esetén meg kell győződni a kiváltó személyazonosságáról. E célból szükséges a régi típusú fényképes igazolvány bemutatása vagy az új típusú e-szig használata. A jogszabály-tervezet szerint, az igazolvány számának rögzítése csak az 50.000 Ft értékhatárt meghaladó bruttó fogyasztói árú gyógyszer kiváltásakor lesz kötelező.

29. A vonalkódleolvasási hibák kizárására át lehet-e alakítani úgy a receptet, hogy először az e-recept vonalkód legyen biztonsággal leolvasható (az extravonalkód véletlen leolvasásának kizárása)?

A NEAK vény formája és adattartalma adott. Az expediálást javasolt a vény közepén lévő e-recept azonosító vonalkód beolvasásával kezdeni (amennyiben szerepel a vényen), mert így a felírt vény összes adata egyszerre töltődik be a kiadási képernyőre. Azt, hogy az extravonalkód véletlen leolvasása ne okozzon zavart az e-vény kiadásnál, a rendszergazda feladata megoldani. E-recept esetén az EVK kódolás speciális (lásd fentebb).

30. Az orvos által az expediálás közben javított vény tartalma nem lesz azonos a felírási igazolással, amit viszont meg kell őrizni. Jelenthet-e ez problémát a patikának az elszámolásnál vagy az ellenőrzésnél?

Az orvos kiadott státuszú e-vényt már nem tudja módosítani. Az EESZT elérhetetlensége (szolgáltatás kiesés) e-vény módosítása esetén a szolgáltatók egymás közti egyeztetése szükséges, dokumentált módon.

31. A cikktörzs egyezni fog-e és naprakész lesz-e a háziorvosoknál, a szakrendelőkben, a fekvőbeteg ellátó intézményekben a gyógyszertárakéval?

Ahhoz, hogy az e-recept felírást vagy kiadást on-line befogadja a Tér, valamennyi oldal azonos gyógyszertörzzsel kell, dolgozzon, amely nem más, mint a NEAK PUPHA legfrissebb verziója.

32. Hogyan igazoljuk a beteg felé, hogy retaxáltunk?  (Miért nézegettük az adatait, amikor ő nem volt ott a gyógyszertárban?) Mivel az expediáló szakasszisztens csak a le nem hívott vényt kérheti le a térből, így akkor ő nem is retaxálhat?

A beteg felé a gyógyszertárnak nem kell külön igazolnia a retaxa miatti lekérdezést, mivel a gyógyszerbiztonsági ellenőrzés jogszabályi előírás és a beteg érdeke is. Az e-recept bevezetésével a gyógyszertári szakszemélyzet kompetenciái nem fognak változni.

33. Fiókgyógyszertáranként kell-e külön-külön patikai adminisztrátort felvenni? Például egy egyszemélyes gyógyszertár esetén?

Nem. A mai gyakorlatnak megfelelően, az anyagyógyszertárat vezető gyógyszerész vagy megbízottja gyakorolja az adminisztrátori jogköröket a fiókgyógyszertárban is (pl. a szakszemélyzet rögzítése vagy a jogosultságok kiosztása).

34. Felírási igazolás hiányában, hogyan válthatja ki a szülő 14 éven aluli gyermek gyógyszereit?

A jelenlegi gyakorlat nem változik. Vagyis ha nincs a papírvény a szülőnél, akkor most sem tud vényköteles gyógyszereket kiváltani a szülő 14 éven aluli gyermekei számára. Hasonló eljárásrendben, az e-recept bevezetésével is csak papír felírási igazolás birtokában tud gyógyszert kiváltani kiskorú gyermekei számára a szülő.

35. Az e-recept bevezetésével lehetséges lesz-e a részleges kiadás?

A bevezetést megelőző szakmai és hatósági egyeztetéseken az a döntés született, hogy – bár informatikailag megvalósítható – a részleges kiadás funkció jelenleg nem kerül bevezetésre.

36. Mi a teendő az e-recept esetén, ha a receptre (felírási igazolásra) nyomtatott azonosító olvashatatlan a scanner számára?

A felírási igazoláson lévő receptazonosító vonalkód alatti 18 karakteres számsor begépelésével is lehetséges a vény Tér-ből való lekérdezése. További lehetőség a vény elérésére az e-szig vagy személyi igazolvány + TAJ használatával azonosítani a beteget, amennyiben a saját vényeit váltja ki.

37. Hányszor foglalhatom újra a receptet, ha kettő napon belül nem tudom beszerezni?

A vény foglalt státusz többszöri meghosszabbítására egyelőre nincs korlátozás beállítva a rendszerben, a lejárati időn belül ismételhető, azonban a beteg kérésére a vényt a foglalásból fel kell szabadítani.

38. Hogy viszem el a laborba az e-receptet (magisztrális gyógyszerkészítéshez, ha nincs felírási igazolás sem)?

A kiadási igazolást kell kinyomtatni a helyi rendszerből. Ezt kell majd a magisztrális gyógyszer készítőknek és a kiadónak aláírni. A nyomonkövethetőség érdekében majd ezt kell tárolni.

39. Ahhoz, hogy a retaxa meglétét a NEAK kontrollálni tudja, lesz-e joga a patika EESZT adataihoz alanyi jogon hozzáférni?

A NEAK a csatlakozást követően az EESZT-ből is le tudja majd kérdezni az elszámolásra jelentett elektronikus vények adatait, így a retaxát is. Papíralapú vények esetén a jelenlegi ellenőrzési gyakorlat maradhat érvényben. A NEAK ellenőrzése az érvényes jogszabályi előírásoknak és szerződéseknek megfelelően, az EESZT hatósági modulján keresztül fog történni.

40. Ha éppen nincsen internet kapcsolat, hogyan expediálható az e-recept?

Szolgáltatás kiesés esetén az orvos által aláírt és lebélyegzett felírási igazolás (2018 végéig a NEAK vény) alapján expediálhat a gyógyszertár. Az ilyenkor érvényes eljárásrendet az ÁEEK-nél kidolgoztuk és az MGYK-val való egyeztetés után, az EESZT portálon elérhetővé fogjuk majd tenni. A szolgáltatás-kiesés ideje alatt felvett adatokat a térkapcsolat helyreállását követően a várható vonatkozó jogszabályok szerint továbbítani kell az EESZT-be.

41. Államvizsgás gyógyszerészhallgatónak lesz-e expediálási jogosultsága (gyakorlatok megszerzése)?

A jelenlegi gyógyszerkiadói kompetenciák nem változnak. Hallgatónak expediálni jelenleg is csak működési engedéllyel rendelkező gyógyszerész felügyelete mellet lehet.

42. Ha nincs feltüntetve az adagolás az e-recepten, vissza kell-e küldeni a beteget az orvoshoz?

Az e-vényen az adagolás egyértelmű feltüntetésére, illetve az adagolás nélküli vény TB elszámolhatóságára a vényrendelés általános szabályai – a mindenkor érvényben lévő jogszabályok szerint – vonatkoznak.

43. Védelmet biztosít-e a rendszer az ellen, hogy TAJ szám ismeretében bárkinek a vénye a távollétében lekérdezhető legyen?

A visszaélések elkerülésére több informatikai és nem informatikai védelmi mechanizmus van az EESZT-be építve. Az utóbbiak közül kiemelendő, hogy minden lekérdezés a lekérdező felhasználói adataival naplózódik és bármikor visszakereshető. A Lakossági portálon minden érintett saját maga követheti, hogy ki és mikor fért hozzá az EESZT-ben tárolt egészségügyi adataihoz, és a visszaélés gyanúját jelentheti a hatóságoknak.

44. Orvos kezdeményezheti-e e-recept foglalt státuszba helyezését?

Az orvosi szoftverben erre nincs lehetősége, ez kifejezetten gyógyszertári funkció.

45. Külföldi vényeket az e-recept rendszer kezeli?

Az e-recept rendszerben a külföldön felírt vény gyógyszertári rögzítése az EESZT-ben egyelőre még nem támogatott (mert pl. az orvos és az intézmény sem azonosítható).

46. Magyar orvos EU-s állampolgár részére Magyarországon tartózkodása idején rendelhet-e e-recepten gyógyszert?

Igen, fényképes igazolvány (pl. útlevél, személyi) vagy EU-s biztosítási kártya alapján.

47. Vényköteles gyógyszer vény nélküli kiadását (orvosnak, gyógyszerésznek) szükséges-e a gyógyszertárnak az EESZT-ben rögzíteni?

Várhatóan az e-recept bevezetését lehetővé tevő jogszabályok tartalmazni fogják a rögzítési (nyilvántartási) kötelezettséget egy későbbi időponttól.

További információ az e-receptrendszerről: https://e-egeszsegugy.gov.hu/e-recept

forrás: Magyar Gyógyszerészeti Kamara