A patika lehetőségei E-Recept kiváltása esetén

forrás: hgysz.hu

Az elektronikus vény bevezetésénél kiemelt szempont volt az egészségügyi adatok biztonsága, azaz, hogy csak a valóban arra jogosult személyek férhessenek hozzá az érzékeny információkhoz. Ebből kifolyólag már a rendszer elindulásánál felmerült a kérdés, hogy vajon az EESZT hogyan fogja majd kezelni a különböző expediálási jogosultságokat. Ennek tisztázása érdekében érdemes áttekinteni, hogy mit írnak a jogszabályi rendelkezések, írja HGYSZ.HU.

Gyógyszerek expediálása a gyógyszertárban

Az expediálási jogosultságok szempontjából legfontosabb rendelkezés a Gyógyszergazdaságossági törvényben található: gyógyszertárban gyógyszert csak gyógyszerészek és gyógyszertári szakasszisztensek adhatnak ki. A törvény egyúttal azt is előírja, hogy a szakasszisztensek esetében a jogosultságot külön miniszteri rendeletnek kell megállapítania.

A gyógyszertári asszisztensek és szakasszisztensek szakmai és vizsgakövetelményeit a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet állapítja meg. A rendelet szerint az asszisztens a gyógyszerész irányítása mellett vesz részt az ellátásban, és részfeladatok elvégzésével segíti annak munkáját. Ezzel szemben a gyógyszerkiadó szakasszisztens ugyan gyógyszerész jelenlétében, de már önállóan látja el a feladatait. Ebbe beletartozik a vényköteles és a vény nélküli gyógyszerek kiadása, valamint az ezekkel kapcsolatos betegtájékoztatás és tanácsadás is.

Nagyon fontos, hogy sem a törvény, sem pedig a rendelet nem különíti el a vényköteles és a vény nélküli készítmények kiadását, így a gyógyszertári asszisztensek gyógyszertárban nem adhatnak ki semmilyen gyógyszert. Az teljesen egyértelmű, hogy a gyógyszertári szakasszisztensek is expediálhatnak önállóan, azonban van néhány olyan speciális helyzet, amikor mégis gyógyszerészre van szükség.

A gyógyszerbiztonsági ellenőrzés

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet egyik első rendelkezése, hogy vényre és megrendelőlapra a gyógyszertári szakasszisztensek is adhatnak ki gyógyszereket. Emellett azonban a rendelet több olyan esetet is megállapít, amikor a gyógyszerbiztonsági ellenőrzés során a gyógyszerek kiadását kizárólag gyógyszerész végezheti, vagy a gyógyszerkiadási folyamatba gyógyszerész bevonása szükséges.

Gyógyszerészre van szükség:

  • klinikailag jelentős interakció észlelése esetén,
  • ha a beteg klinikailag jelentős mellékhatást tapasztalt,
  • ha a párhuzamos gyógyszer alkalmazásának veszélye fennáll,
  • ha a beteg-együttműködési hiány azonosított,
  • a nemzetközi szabadnéven történő gyógyszerrendelés esetén,
  • a beteg kérésére, vagy
  • a gyógyszertári szakasszisztens kezdeményezésére.

Fontos kiemelni, hogy a jogszabály azt ugyan előírja, hogy szükséges a gyógyszerész bevonása az expediálás folyamatába, azt azonban már nem, hogy ezt dokumentálni is kellene. Ennek megfelelően sem a gyógyszertárban papír alapon, sem az EESZT-ben elektronikusan nem kell rögzíteni, hogy melyik gyógyszerészt vonta be a szakasszisztens a gyógyszerkiadásba.

Hozzáférés az egészségügyi adatokhoz

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény lehetőséget ad a gyógyszerészeknek, hogy egy évre visszamenőleg megismerjék a betegek egészségbiztosítási támogatással kiváltott gyógyszereinek adatait. Erre a hatásos és biztonságos gyógyszerelés elősegítése, valamint a költséghatékony gyógyszeres terápia kialakítása érdekében van szükség.

A törvény teljesen egyértelműen fogalmazza meg, hogy ilyen lehetősége csak a gyógyszerészeknek van, tehát a szakasszisztensek ezekhez az adatokhoz az EESZT-ben sem férhetnek hozzá.

Fokozottan ellenőrzött szerek

A fokozottan ellenőrzött szerek forgalmazásának szabályait a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A rendelet ugyan nem írja le kifejezetten, hogy a fokozottan ellenőrzött gyógyszereket csak a gyógyszerészek expediálhatják, azonban a gyógyszerkiadás szabályainál következetesen csak a gyógyszerészeket említi meg. Ebből értelemszerűen következik, hogy ezekben az esetekben sem expediálhatnak a szakasszisztensek.

Gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás

A fentiekben a gyógyszerek gyógyszertári forgalmazásával foglalkoztunk, azonban az érdekesség kedvéért érdemes megnézni a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazásra vonatkozó szabályokat is. A gyógyszerek gyógyszertáron kívüli forgalmazásához a gyógyszerészeti hatóság külön engedélyére van szükség, aminek megszerzéséhez az üzlet tulajdonosának teljesítenie kell az előírt személyi és tárgyi feltételeket.

Meglepő módon a személyi feltételek között nem szerepel, hogy az eladónak bármilyen képzettséggel kellene rendelkeznie a gyógyszerek forgalmazásához. Ez különösen annak fényében érdekes, hogy ezeket a készítményeket a gyógyszertárban még a gyógyszertári asszisztensek sem adhatják ki.

Önmagában az elektronikus vény bevezetése nem változtatott semmit a gyógyszertári dolgozók gyógyszerkiadással kapcsolatos jogain és kötelezettségein. Ugyanazokat a feladatokat ugyanúgy kell elvégezni függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus alapú-e a recept. Ha pedig a jövőben mégis történik majd valamilyen változás ezen a területen, akkor az biztosan egyszerre fogja érinteni mind a két típusú gyógyszerkiadást.

forrás: hgysz.hu

Jancsek Árpád

Én vagyok a haziorvosinfo.hu oldal adminja. :-) Az oldalt azért hoztam létre, hogy a háziorvosoknak, az asszisztenseknek és mindenkinek könnyebb legyen a rendelőben és a betegellátásban felmerülő informatikai követelmények megismerése és teljesítése. Informatikus vagyok, főként (házi)orvosi rendelőkben és kisebb cégeknél végzek rendszeres helyszíni (Budapest, Pest megye), vagy távoli eléréses (Magyarország) informatikai feladatokat, számítógép és szerver felügyeletet, karbantartást. A rendelőkben már nem elég az általános hardveres/szoftveres ismeret, hanem az egészségügyi informatikai követelményekkel, orvosi szoftverekkel is tisztában kell lenni. Így van ez mostanában például az EESZT-vel, E-recepttel is.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.