2023 július: A háziorvosi indikátorok új szabályai

Háziorvosi indikátor összesítő kiegészítő pontokkal
Háziorvosi indikátor összesítő kiegészítő pontokkal

Lényeges változás történt a 2023 júliusi indikátorpontok számolásában.
Mostantól nem csak egész pontok kaphatók 1-1 indikátor esetében.
A háziorvosok és fogorvosok indikátor alapú teljesítményértékelésérõl 83/2022. (XII. 30.)
BM rendelet 5. § (4) bekezdése alapján, ha mind a „Pont” oszlopban, mind a „Kieg. pont” oszlopban pontot kap az adott szolgálat, az elszámolás során a magasabb pontszám kerül figyelembevételre.

Háziorvosi indikátor összesítő kiegészítő pontokkal
Háziorvosi indikátor összesítő kiegészítő pontokkal

PONTOZÁS
Az adott szolgálat után az egyes indikátorokban kétféle módon kapható pont, a
csoporton belüli (pl.: baranya megyei – városi csoport) helyezés alapján, illetve a saját
érték alapján.

Csoporton belüli legjobb 25% és 50%

A célérték az éves összesítések alapján az adott indikátorban érintett praxisok
legjobb eredményt elérő 25%-ának legalacsonyabb, vagy legmagasabb értékét
jelenti (felső kvartilis alsó, vagy alsó kvartilis felső határa) vagy az adott indikátorban
érintett praxisok legjobb eredményt elérő 50%-ának legalacsonyabb, vagy
legmagasabb értékét jelenti.
A célértékek területi csoportonként és praxistípusonként kerülnek meghatározásra.
Az a praxis kap az adott indikátor esetében pontot, amelyik eléri az adott indikátor
célértékének valamelyikét.
Azoknak a mutatóknak az esetében, amelyeknél nem kerül kihirdetésre előre
meghatározott célérték, havi szinten kerül megállapításra az adott indikátorban
érintett praxisok legjobb eredményt elérő 25%-ának vagy 50%-ának legalacsonyabb,
vagy legmagasabb értéke („lebegő célérték”). Az elérendő értékek területi csoportonként és praxistípusonként kerülnek meghatározásra. Az a praxis kap az adott indikátor esetében pontot, amelyik eléri az adott indikátor „lebegő célértékét”.
A praxisoknak tehát ezeknél az indikátoroknál az a céljuk, hogy bekerüljenek a
csoportjukba tartozó praxisok „legjobb” 25 vagy 50%-ába.
A legjobb eredmény az indikátorok többségében a legmagasabb értékeket jelenti. Az
Antibiotikumos kezelés indikátor esetében a legalacsonyabb értékek jelentik a jó  eredményt, tehát ez utóbbi indikátoroknál az a cél, hogy a betegek minél
alacsonyabb százaléka essen a „találati körbe”.

Saját érték
Ha az adott háziorvosi szolgálat egy adott indikátor esetén – kivétel ez alól az
Antibiotikumos kezelés (FV12 és GY08) indikátorok – eléri az 1. táblázatban
feltüntetett arányt, a táblázatnak megfelelő pontozásban részesül.

1. táblázat

Ha az adott háziorvosi szolgálat az Antibiotikumos kezelés indikátor esetén (FV12 és
GY08) eléri a 2. táblázatban feltüntetett arányt, a táblázatnak megfelelő pontozásban
részesül.

2. táblázat

A BM rendelet 5. § (4) pontja alapján, abban az esetben, ha a Csoporton belüli
pontérték és a Saját pontérték eltér, úgy a pontérték meghatározásnál minden
esetben a magasabb pontszám kerül megállapításra.

Részletes leírás a NEAK oldalán (pdf):
A HÁZIORVOSI SZOLGÁLATOK INDIKÁTOR ALAPÚ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE 2023. JÚLIUS

vagy közvetlenül az oldalunkról is letölthető változatban (pdf, 2023.07.21.-i állapot):
Háziorvosi indikátor útmutató 202307