TAJ-alapú gyógyszerkiadási kötelezettség e-receptre

0
TAJ-alapú gyógyszerkiadási kötelezettség e-receptre

Az ÁEEK munkatársai több helyről kaptak jelzést arról, hogy a TAJ kártya + hagyományos személyi alapján egyes gyógyszertárakban nem akarják kiadni az e-receptre felírt gyógyszereket.

A lakossági gyógyszerellátás keretei között expediáló kollégáink figyelmét – az ÁEEK munkatársaival történt egyeztetésre is tekintettel – az alábbiakra szeretnénk felhívni:
Mint ismert, amennyiben az orvos által e-receptre felírt gyógyszer kiváltója a felírási igazolás birtokában, azt bemutatva kéri a gyógyszer expediálását – a speciális expediálási helyzeteket kivéve – az átvevő személyének azonosítása nélkül, a papír alapú vénynél bevett eljáráshoz hasonlóan járhat a patika, illetve az expediáló szakember.
A Gyógyszerészi Hírlap 2017. augusztusi számának 11. oldalán dr. Bertalan Lóránt, Héja Gergely és Heiling-Koltai Beáta (ÁEEK EESZT munkatársak) publikálták, hogy „az e-recept kiváltás TAJ azonosító alapján akkor jogszerű, ha az illető azonosítja magát pin kódos e-személyi igazolvánnyal, vagy bármely fényképes személyazonosságot igazoló igazolvánnyal, TAJ kártya bemutatása mellett.” Tehát a rendszer lehetőséget biztosít az e-recept elérésére, TAJ alapú azonosítást követően, kizárólag saját részre történő receptkiváltás esetén.

Az e-vények TAJ alapú kiváltásakor a patika kiadási igazolást nyomtat, amelynek aláírásával igazolja a beteg, hogy átvette a készítményt. Ezt éppúgy 5 évig kell megőriznie a patikának, mint most a papír alapú vényt. Amennyiben az átvevőnél van e-személyi, akkor lehetőség van papír helyett elektronikus kiadási igazolás készítésére. Itt az e-személyi és a PIN kód használat tanúsítja a készítmények átvételét.
Mindezek jogszabályi alapját az alábbiak támasztják alá:

  • Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 20/A § (1) bekezdés értelmében „Elektronikus vény esetében a gyógyszer kiadását a gyógyszer kiadója az elektronikus vény egyedi azonosítója alapján, a felírási igazolást bemutató személy számára teljesíti. Felírási igazolás hiányában a gyógyszer kiadása – a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti, az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez szükséges igazolást követően – kizárólag a beteg számára történhet.”
     
  • A kötelező egészségbiztosítási ellátásokról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 29. § (4) bekezdése szerint „A biztosított az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a társadalombiztosítási azonosító jelet (a továbbiakban: taj-szám) igazoló hatósági igazolványát és – amennyiben a biztosított a 14. életévét betöltötte – érvényes, a személyazonosság megállapítására alkalmas igazolványát köteles bemutatni. A biztosított a taj-számát a tároló elemmel rendelkező állandó személyazonosító igazolványával – a technikai feltételek megléte esetén – elektronikusan is igazolhatja, amennyiben a külön törvényben meghatározottak szerint a tároló elem azt tartalmazza. A biztosított a taj-számát a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvény szerinti összerendelési nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések szerint is igazolhatja.” (Úgyszintén ismert, hogy az e-személyi a biztosított taj számát tartalmazza.)
     
  • Mindezekkel összhangban az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 14/A § (2a) bekezdése megadja a felhatalmazást az expediáló szakembernek a megfelelő ellenőrzésre: „Ha az EESZT útján kiállított vényt kiváltó személy nem az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló rendelet szerinti felírási igazolással igazolja a vényrendelést, a gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz kiszolgálója jogosult a TAJ számának és személyazonosságának ellenőrzésére.”

Mindezekre tekintettel, szabályszerűen jár el az expediáló szakember, ha a gyógyszertárban jelenlévő beteg saját e-receptjére – felírási igazolás hiányában is – kiadja az egyébként orvos által szabályosan felírt gyógyszert, feltéve, hogy a gyógyszer kiváltója e-személyivel vagy a hagyományos személyigazolvány és a TAJ kártyájával együttesen igazolja személyazonosságát és jogosultságát.

Budapest, 2018. február 5.
Dr. Hankó Zoltán
elnök

Forrás: Magyar Gyógyszerészeti Kamara

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here