OKFŐ tájékoztató háziorvosoknak a járóbeteg szakellátásra történő időpontfoglalásról

“Valamennyi háziorvos, házi gyermekorvos részére
Tisztelt Kollega!

OKFŐ logo

Tájékoztatom, hogy 2024. február 29-én kihirdetésre került a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása, mely meghatározza a közfinanszírozott járóbeteg szakellátásban az időpontfoglalás szabályait.
Az Önöket érintő változások 2024. március 1. napján hatályba léptek, azaz ezen naptól – a szabályok keretei között – részt kell venniük betegeik részére járóbeteg szakellátásra történő időpontfoglalás folyamatában.

A vonatkozó szabályok a következők:
5/E.§
(3) A digitális időpontfoglalási rendszerben a beutalóval igénybe vehető ellátások esetén a személyesen jelen lévő beteg kérésére a beutaló orvos végzi az időpontfoglalást.
(5) A beutaló nélkül igénybe vehető ellátások esetén a beteg háziorvosa vagy kezelőorvosa vállalhatja, hogy a beteg kérésére a digitális időpontfoglalási rendszerben a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál időpontot foglal, ha az orvosszakmailag indokolt.
(6) A háziorvos vagy kezelőorvos nem köteles a beteg (5) bekezdés szerinti időpontfoglalásra vonatkozó kérését fogadni.
(7) A (4) és (5) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató vagy orvos a beteg időpontfoglalásra vonatkozó kérését – az egészségügyi szolgáltató vagy az orvos döntése alapján, ha a beteg állapota személyes megjelenést nem igényel – rövid úton, a beteg személyes megjelenése nélkül is fogadhatja.
(8) Ezen alcím rendelkezései nem érintik a nem a digitális időpontfoglalási rendszerben történő időpontfoglalás lehetőségeit.
5/G. §  A járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató nem tagadhatja meg az ellátást, ha az EESZT útján digitálisan elérhetővé tett betegfogadási időpontra történik az időpontfoglalás.

Fentiek alapján tehát a beutalóval igénybe vehető járóbeteg szakellátásokra a személyesen jelen lévő betege részére, annak kérésére időpontot kell foglaljanak a Járóbeteg Irányítási Rendszerbe (JIR).  
A beutaló nélkül igénybe vehető ellátások esetén a betegük  részére megtehetik, de nem kötelesek időpontfoglalást végezni.

Tájékoztatom, hogy az intézmények által működtetett, beutalóval igénybe vehető szakellátások széles körében elkülönítésre kerültek külön idősávok a háziorvosok, kezelőorvosok számára, így adott a lehetőség az Önök számára, hogy a szabad időpontokra előjegyzést indítsanak.

Korábban a kollegiális vezetők útján megküldésre került valamennyi háziorvos, házi gyermekorvos részére az időpontfoglalás folyamatát, lépéseit leíró Felhasználói Útmutató, illetve kéthetente tájékoztatást is kapnak arról, hogy mely intézmény mely szakrendelésére tudnak előjegyezni beteget.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Önök által használt medikai rendszerbe hamarosan beépítésre kerül az időpontfoglalás funkcionalitás, azaz ennek élesítését követően könnyebben, az EESZT webes felületére átlépés nélkül lehet használniuk a digitális időpontfoglaló rendszert.
A digitális, JIR keretében történő időpontfoglalás lehetősége 2024. július 1-től tovább bővül, hiszen ezen időponttól már a betegek is fognak tudni közvetlenül, elektronikus úton előjegyzést kezdeményezni adott járóbeteg szakrendelésre, mind a beutalóval, mind a beutaló nélküli szakellátásokra, továbbá ezen időponttól a nagyobb önálló járóbeteg rendelőintézeteknek is részt kell venni az egységes, digitális időpontfoglaló rendszer működtetésében. Mindezen fejlesztések célja a szakrendelések tekintetében a várakozási idő csökkentése, és beteg ellátáshoz jutásának egyszerűsítése.

Kérem, kezdjék el megismerni, használni a megküldött Felhasználói Útmutató alapján az digitális időpontfoglaló rendszert, és munkájuk során a fentiekben hivatkozott jogszabályi előírásokra figyelemmel járjanak el!
A betegeik érdekében kérem együttműködésüket a digitális előjegyzési rendszer kiterjesztésének támogatásával!”

-Küldte az OKFŐ alap- és szakellátásért felelős főigazgató-helyettese, 2024.03.07.-én.

További kapcsolódó cikkünk: Háziorvosi időpontfoglalás felhasználói útmutató