Háziorvosi változásjelentések feldolgozásának eredményei – KÓD-ok értelmezése, javítás módja

NEAK változásjelentés hibakódjai és javításuk
NEAK változásjelentés hibakódjai és javításuk
NEAK változásjelentés hibakódjai és javításuk
NEAK változásjelentés hibakódjai és javításuk

Letölthető formátumban (pdf): NEAK háziorvosi változásjelentés hibakódjai és javításuk

Háziorvosi változásjelentések feldolgozásának eredményei – KÓD-ok értelmezése, javítás módja (2023. február 7.)
KÓD KÓD jelentése Javítás módja
99 Az adatsorból nem állapítható meg, hogy bejelentkeztetés vagy kijelentkeztetés, mert hiányzik a bejelentkeztetés és a kijelentkeztetés dátuma ís. Az adott tételt megfelelő dátummal, illetve dátumokkal meg kell ismételni.
111 Bejelentkeztetés elutasítása. A biztosított (TAJ) egy másik szolgálatnál már szerepel, ahol a bejelentkeztetés dátuma nagyobb vagy egyenlő, mint ebben a bejelentkeztetésre vonatkozó adatsorban. A MEGJEGYZÉS mezőben feltüntetve a másik háziorvos neve telefonszáma és az ott nyilvántartott bejelentkeztetési dátum. Egyeztetés az ellátottal és a megadott háziorvossal, majd a valós helyzetnek megfelelő változásjelentések megtétele. Amennyiben a MEGJEGYZÉS mezőben feltüntetett háziorvos látja el a személyt, akkor csak a saját nyilvántartásból kell kijelentkeztetni (törölni).
BEP* A változásjelentésben közölt biztosított TAJ passzíváltként szerepel a központi nyilvántartásban A saját nyilvántartásból törölni kell a TAJ számot. Ellenőrizni kell, hogy az ellátottnak valóban ez a TAJ száma. Ha nem, akkor a helyes TAJ számon, új kartonsorszámmal meg kell ismételni a bejelentést. Amennyiben az ellátottnál a bejelentettel azonos TAJ szám van akkor TAJ egyeztetésre (lakóhelye/tartózkodási helye szerinti egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatal), esetleg új TAJ kiadására van szükség, majd új kartonsorszámon kell megismételni a bejelentést.
EV? Az adatsor feldolgozásra került (adatszolgáltatás szempontjából nem hibás), de nem került finanszírozásra. A központi TAJ adatbázisból nem határozható meg az adott biztosított születési dátuma, életkora, korcsoportos hovatartozása. Teendő nincs, a későbbiekben korrekcióba kerül.
HBE A bejelentkeztetés dátuma meghaladja a tárgyhónapi elszámolásra elfogadható (hónap utolsó napja) legmagasabb dátumot. Ellenőrizni kell a dátumot, majd javítva, vagy a megfelelő tárgyidőszakban meg kell ismételni a bejelentkeztetést.
HKI A kijelentkeztetési adatsorban nincs kitöltve a bejelentkeztetési dátum, ezért a kijelentkeztetéshez nem lehet egyértelműen párt találni. A MEGJEGYZÉS mezőben feltüntetve a megadott kijelentkeztetési dátum. A kijelentkeztetési adatsort – helyes bejelentkeztetési dátummal együtt – meg kell ismételni. Átjelentkezés esetén a tételre automatikus kijelentkeztetés is történhetett, mely esetben csak a saját nyilvántartásból kell kijelentkeztetni (törölni).
JNR Járulékfizetésre nem kötelezhető, vagy tartozása miatt érvénytelen. Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési hátralék miatt a TAJ szám érvénytelenné válik. A TAJ érvénytelenítését kiváltó hátralék mértéke: a 2020. július 1-től felmerülő 6 havi járulékfizetési kötelezettség elmaradása. Ha a járuléktartozás mértéke visszaáll 6 hónapon belülre, a TAJ ismét érvényes lesz. Ennek vizsgálata havonta egyszer megtörténik. Teendő nincs. A TAJ az adott háziorvosnál bejelentkezett marad, de mindaddig nem kap rá finanszírozást, amíg újra érvényes nem lesz.
KBE Központi bejelentkeztetés. TAJ adatbázis hibájából adódó bejelentkeztetés NEAK által. Teendő nincs.
KI Korábban itt finanszírozott kijelentkeztetése. A tárgyhavi változásjelentések feldolgozása alapján, a biztosított (TAJ) egy másik szolgálathoz került, mivel a bejelentkeztetés dátuma ott nagyobb, mint a már bentlévő adatsorban. A MEGJEGYZÉS mezőben feltüntetve a másik háziorvos neve, telefonszáma és a bejelentkeztetési dátum. Amennyiben jogos a kijelentkeztetés – az ellátott átjelentkezett – akkor csak a saját nyilvántartásból kell kijelentkeztetni (törölni). Amennyiben nem, akkor egyeztetés szükséges az ellátottal és a megadott háziorvossal.
Korábban itt finanszírozott kijelentkeztetése. Levélben történő megkeresés alapján, vagy a Területi Hivatal ellenőrzése alapján “beragadt” vagy egyéb hibából a háziorvosnál szereplő TAJ kijelentése. Központilag történik. Teendő nincs.
KKI A kijelentkeztetési adatsorban megadott TAJ-ra egy korábbi dátummal már megtörtént a kijelentkeztetés. Ellenőrizni kell a TAJ számot. Ha hibás (eltérő), akkor meg kell ismételni a kijelentkeztetést a jó TAJ számmal. Ha a kijelentkeztetés fiktív – csak a saját nyilvántartás rendezése kapcsán keletkezett – akkor teendő nincs.
N A biztosított nem szerepel a központi TAJ adatbázisban. A saját nyilvántartásból törölni kell a TAJ számot. Ellenőrizni kell, hogy az ellátottnak valóban ez a TAJ száma. Ha nem, akkor a helyes TAJ számon, új kartonsorszámmal meg kell ismételni a bejelentést. Amennyiben az ellátottnál a bejelentettel azonos TAJ szám van akkor TAJ egyeztetésre (lakóhelye/tartózkodási helye szerinti egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatal), valószínűleg új TAJ kiadására van szükség, majd ezzel új kartonsorszámon kell megismételni a bejelentést.
NFK Hibás a kartonsorszám formátuma. A kartonszám csak számokból állhat. Javítani kell, ha más karaktereket (is) tartalmaz, és újra beküldeni.
NKI A kijelentkeztetési adatsorban feltüntetett TAJ nem szerepel a szolgálat nyilvántartott adatsorai között. Átjelentkezés esetén a tételre automatikus kijelentkeztetés is történhetett, ebben az esetben csak a saját nyilvántartásból kell kijelentkeztetni (törölni).
OK A bejelentkeztetett TAJ már finanszírozva van a szolgálatnál. A TAJ szám ellenőrzése szükséges. Helyes TAJ szám esetén teendő nincs. A szándékolttól eltérő TAJ esetén, a jó TAJ számmal kell megismételni a bejelentkeztetést.
PKI* Passziválás miatti kijelentkeztetés. A központi adatbázisban passzíválták a TAJ-t, ami automatikus kijelentkeztetést eredményez. A saját nyilvántartásból törölni kelt a TAJ számot. Amennyiben jogos volt a passziválás további teendő nincs. Ellátott személy esetén TAJ egyeztetésre (lakóhelye/tartózkodási helye szerinti egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatal), esetleg új TAJ kiadására van szükség, majd új kartonsorszámon kell megismételni a bejelentést.
R A TAJ adatbázisban több sorral szerepel a TAJ szám. Teendő nincs. A hiba az elszámoló rendszerben van. NEAK javít.
SBE Ha a MEGJEGYZÉS mező orvos nevet, telefonszámot és dátumot tartalmaz, akkor a bejelentkeztetési adatsor elfogadva, feldolgozva, de ütközött egy másik adatsorral. A MEGJEGYZÉS mezőben feltüntetve a “kiütött” háziorvos neve, telefonszáma és az ott nyilvántartott bejelentkeztetési dátum. Amennyiben nem átjelentkezésről van szó, akkor egyeztetés szükséges az ellátottal és a megadott háziorvossal.
Ha a MEGJEGYZÉS mező üres, akkor a bejelentkeztetési adatsor elfogadva, feldolgozva. (nem, ütközött másik adatsorral) Teendő nincs.
SKI A kijelentkeztetés sikeresen feldolgozva. A MEGJEGYZÉS mezőben feltüntetve a kijelentkeztetés dátuma. Teendő nincs.
TIP A szolgálat szerződés szerinti típusának nem felel meg a TAJ alapján a központi nyilvántartásból meghatározható korcsoportos besorolás. A nyilvántartott adatok egyeztetésére van szükség. Az is elképzelhető, hogy a szolgálat eltérő korcsoportos besorolása, tévesen nyilvántartott születési dátum következménye. Ha nyilvántartási hiba történt, a szolgáltatóhoz tartozó finanszírozotti listából, levél kíséretében törölhető.
UKS Ismételt bejelentkeztetés új kartonsorszámmal. Teendő nincs, a bejelentkeztetés elfogadva.
UN A kiadott TAJ szám finanszírozását visszaélés gyanúja miatt felfüggesztették. Teendő egyelőre nincs. Későbbiekben a vizsgálat eredményétől függ.
UOK Korábban bejelentkeztetett személyt más bejelentkezési dátummal ismét bejelentett. A MEGJEGYZÉS mezőben feltüntetve az előző bejelentkeztetés  dátuma. Amennyiben szándékos volt akkor teendő nincs. A tételre vonatkozó kijelentkeztetést a későbbiekben ezzel az új dátummal kell megtenni. Amennyiben a bejelentkeztetési dátum megváltoztatása nem volt szándékos, akkor a bejelentkeztetést megfelelő dátummal meg kell ismételni.
* BEP és PKI kódok esetén a “MEGJEGYZÉS” mezőben — a passziválás dátuma mellett – feltüntetett passziválási kódok jelentése:
KÓD Megnevezés Érvényesség
A Külföldön letelepedett magyar állampolgárral kötött megállapodás megszűnése 2002.11.05 – 2010.04.12
B Közösségi jogszabályok és nemzetközi szerződés alapján fennálló nyilántartási ok megszűnése 2002.11.05-től
C Államközi egyezmény hatályának megszűnése 2002.11.05 – 2010.04.12
D Többszörös TAJ szám osztás miatt passziválás 2002.11.05-től
E Szátv. szerinti foglalkoztatás megszűnése 2002.11.05 – 2003.07.15
F Külföldi állampolgár országelhagyása 2002.11.05 – 2010.07.09
G Szátv. szerinti eltartottság megszűnése 2002.11.05 – 2003.07.15
H Nem belföldi bizt.jogv megszűnése, szünetelése 2003.09.08-tól
J EU-s biztosított családtagja jogosultság megszűnése 2010.05.19-től
K EGT tartózkodási engedély megszűnése 2005.03.10-től
L Egyszerűsített foglalkoztatás megszűnése  vagy technikai érvénytelenítés 2010.05.19-től
M Külföldön biztosított, magyar állampolgár 2009.05.09-től
N Belföldiség megszűnése 2010.07.08-tól
P Járuléktartozás miatt érvénytelen 2021.03.16-tól
S Státusz megszünés, külföldi állampolgár országelhagyása 2009.09.18-tól
T Járulékfizetésre nem kötelezhető, vagy tartozása miatt érvénytelen 2020.07.01-től
V Többszörös összeírás miatti passziválás 2020.05.11-től
1 Elhalálozás 2002.11.05-től
2 Holttá nyilvánítás 2002.11.05-től
3 Technikai érvénytelenítés 2002.11.05-től
4 Külföldre letelepedés 2002.11.05 – 2011.08.22
5 Menekült státusz megvonása 2002.11.05 – 2010.07.09
6 Fogvatartás megszűnése 2002.11.05-től
7 Téves beléptetés 2002.11.05-től
8 Magyar állampolgárság megszűnése 2002.11.05-től
9 Megállapodása megszűnt 2002.11.05-től