Egészségügyi szakdolgozói béremelés 2024. március 1-től

Forrás:Magyar Közlöny 2023. évi 194. szám 2023. december 29. (pdf)

kulcsszó: Egészségügyi szakdolgozói béremelés 2024

2024. március 1-től emelkedik az egészségügyi szakdolgozók, köztük az alapellátásban dolgozók bére, pontosabban az utánuk igényelhető bértámogatás összege.

Alapellátásban dolgozó egészségügyi szakdolgozó minimális bruttó munkabére 2024. március 1-től (teljes munkaidős, heti 40 órás foglalkoztatás esetén, bértámogatással együtt):

az E kategóriában szereplő (alap) fizetési osztály számtani középértékét elérő havi bruttó munkabér (az alábbi táblázat szerint): br. 547.000Ft
(számítás: (410.000+684.000)/2=547.000Ft)

Az új munkabér elvileg nem lehet kevesebb, mint az előző havi munkabér.

1/A. melléklet a 2020. évi C. törvényhez
Egészségügyi szakdolgozók, valamint egyes egészségügyben dolgozók bértáblája (Ft/hó, bruttó)
2024. március 1-től

A B C D E F G H I J
1 I. fizetési osztály II. fizetési osztály III. fizetési osztály IV. fizetési osztály V. fizetési osztály
2 alap kiemelt alap kiemelt alap kiemelt alap kiemelt alap kiemelt
3 304 000–
469 000
377 000–
529 000
381 600–
561 000
465 000–
644 000
410 000–
684 000
498 000–
770 000
506 000–
930 000
610 000–
1 100 000
530 000–
1 142 000
635 000–
1 400 000

 

1/A. melléklet a 2020. évi C. törvényhez
1/A. melléklet a 2020. évi C. törvényhez (Egészségügyi szakdolgozói béremelés 2024)

Új számítási módszer a praxistámogatáshoz 2024. március 1-től

A praxistámogatás összegét a következők szerint kell meghatározni:

A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 16/C. § szerint: “A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező, vállalkozási formában működő háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálat praxistámogatásra jogosult.
Pt = Bt * 0,412 + X * 82 000

ahol:
Pt = a praxistámogatás havi összege
Bt = a 16. § (1) és (4) bekezdése, illetve a 25/A. § (1) bekezdése szerinti – a 16. § alkalmazásával meghatározott – (bér)támogatás havi összege
X = a praxisban a teljes munkaidőre arányosított szakdolgozók száma