Az EESZT csatlakozás műszaki megvalósítása

EESZT kapcsolatellenőrző alkalmazás

A műszaki csatlakozáshoz részletes tájékoztatót talál az eKapu portál letöltések menüpontjában: https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/ekapu-portal/letoltesek

Az EESZT Ágazati portál elérhetősége: https://portal.eeszt.gov.hu

A csatlakozás műszaki megvalósítása

A csatlakozás műszaki megvalósítási folyamata az Önök intézményének egy vagy több telephelyén történő technikai beállításokat jelenti, amiben szükség esetén az informatikai beszállító (rendszerüzemeltető, szállító) tud segítséget nyújtani.
A Csatlakozási dokumentáció elfogadását követően az EESZT működtetője elvégzi az intézményi EESZT jogosultság adminisztrátorként megadott személy felvételét az EESZT jogosultsági rendszerébe, valamint ezzel egy időben létrehozzuk az egészségügyi rendszerének biztonságos EESZT kapcsolódáshoz szükséges, ún. WAF-SSL tanúsítványt.
A felhasználó felvételéről és a WAF-SSL tanúsítvány létrehozásáról az EESZT működtetője e-mailértesítést küld, valamint a nyilatkozaton megadott e-mail címen értesíti az intézményi EESZT jogosultság adminisztrátort az EESZT belépéshez szükséges felhasználói adatokról.
A csatlakozás műszaki megvalósításának ellenőrzése során a kiadott WAF-SSL tanúsítvány és a hozzátartozó jelszó használatára van szükség, melyet az EESZT működtetője a tanúsítvány létrehozását követően SMS-ben küldi meg az intézményi EESZT jogosultság adminisztrátor részére a nyilatkozaton megadott telefonszámra.
A WAF-SSL tanúsítvány letöltésével kapcsolatosan segítséget jelen dokumentum 5. „WAF-SSL tanúsítvány”pontjában talál. A WAF-SSL tanúsítvány letöltéséhez e-Személyi igazolvány használata szükséges, melynek használatához segítséget jelen dokumentum 3. „Az e-Személyi igazolvány használata” pontjában talál.
Az EESZT szolgáltatásainak igénybevételéhez, és az EESZT Ágazati Portálra történő belépéshez EESZT Felhasználónévre van szüksége, mely Felhasználónevet egészségügyi végzettségű (Orvos, szakdolgozó, gyógyszerész és klinikai szakpszichológus) felhasználók esetén automatikusan képezzük, még a nem egészségügyi végzettségű felhasználók EESZT rendszerbe történő rögzítését, valamint az EESZT Felhasználónév felhasználó részére történő továbbítását az Intézmény kérésére az EESZT működtetője végzi. A Felhasználónév képzéssel kapcsolatosan segítséget jelen dokumentum 4. „EESZT Felhasználónév és Intézményazonosító képzése” pontjában talál.
A csatlakozás műszaki megvalósításának ellenőrzése az EESZT működtetője által rendelkezésre bocsájtott ellenőrző keretprogram (eesztConnect.exe) futtatásával, az alkalmazás sikeres futtatását követően a műszaki ellenőrzés eredményéről kiállított elektronikus igazolás eKapu portálra történő feltöltésével, és a feltöltött adatállomány ellenőrzésével történik. Az ellenőrző alkalmazás használatához segítséget jelen dokumentum 6. „Ellenőrző keretprogram” pontjában talál.

e-Személyi használathoz szükséges előfeltételek

Az e-Személyi igazolvány Elektronikus azonosítás funkciójának EESZT belépéshez történő használatához az előfeltételek szükségesek:

 • A vonatkozó kártyaolvasó meghajtó program (driver) telepítve kell, legyen a számítógépen
 • A vonatkozó kártyaolvasó kliens (szoftver) telepítve kell, legyen a számítógépen
 • A kártyaolvasó kliensnek futnia kell a számítógépen
 • A kártyaolvasó (eszköz) a számítógépre kell, legyen kötve (USB porton)
 • A számítógépnek el kell, tudja érni az e-Személyi (eID) szervert (internet-elérés, tűzfal-beállítás)
 • A számítógép, vagy szerver-kliens alapú egészségügyi rendszer esetén a szerver online kapcsolatban kell, legyen az EESZT rendszerrel

A tűzfalbeállítás során a következő portokat szükséges engedélyezni: 443; 4443; 5443 (kérje rendszergazda segítségét)

EESZT Felhasználónév és Intézményazonosító képzése

Az EESZT szolgáltatásainak használata során szüksége van az e-Személyi igazolvány használata mellett szükség van az EESZT Felhasználónév és EESZT Intézményazonosító használatára is.
Az EESZT Felhasználónév a nem egészségügyi végzettségű felhasználók kivételével automatikusan kerülnek meghatározásra. A nem egészségügyi végzettségű felhasználók EESZT rendszerbe történő rögzítését, valamint az EESZT Felhasználónév felhasználó részére történő továbbítását az Intézmény kérésére az EESZT működtetője végzi.
Egészségügyi végzettségű (Orvos, szakdolgozó, gyógyszerész és klinikai szakpszichológus) felhasználók esetén az EESZT Felhasználónév képzési szabálya a következő:
EESZT azonosító = előtag + alapnyilvántartási azonosító.

Minta:
Dr. Kovács László, alapnyilvántartási azonosítója 50123
EESZT Felhasználóneve: O50123
FIGYELEM! Az EESZT Felhasználónév kis-nagybetű érzékeny. Képzése során az előtagot minden esetben nagybetűvel kell írni!
Az előtagok a következőek lehetnek:

 • O – Orvos
 • S – Szakdolgozó
 • G – Gyógyszerész
 • C – Klinikai szakpszichológus
 • X – Egyéb, nem eü. végzettségű felhasználó

EESZT Intézményazonosítók képzése esetében az automatikus képzési szabály OTH és OGYEI által nyilvántartott intézmények esetében:
EESZT Intézményazonosító = előtag + OTH vagy OGYEI által adott 6 jegyű azonosító
Minta:

 • GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET, OTH azonosítója 01620K
 • EESZT Intézményazonosítója: E01620K

Az előtagok a következőek lehetnek:

 • E – OTH által nyilvántartott eü. szolgáltató
 • P – OGYEI által nyilvántartott szolgáltató

FIGYELEM! 5 karakteres OGYEI azonosítók esetén az azonosítót a bal oldalról 1 db nullával kell feltölteni 6 karakteresre!

TOVÁBBI SZÜKSÉGES LÉPÉSEK

(részletesen az oldal tetején és alján elérhető linken, az “EESZT csatlakozás műszaki megvalósítása” című dokumentumban):

 • EESZT felhasználó aktiválása e-Személyi igazolvánnyal
 • WAF-SSL tanúsítvány letöltése
 • Ellenőrző keretprogram (eesztConnect.exe) letöltése és használata
 • Az ellenőrzés eredményének feltöltése

EESZT kapcsolat ellenőrző alkalmazás

A teljes dokumentáció itt érhető el: https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/ekapu-portal/letoltesek

További kiegészítések, hibaüzenetek itt találhatók: Hibaüzenetek, amik az EESZT felhasználók aktiválása közben jelentkezhetnek