2022.12.30.: Megjelentek a háziorvosi indikátorrendszer új szabályai – Magyar Közlöny

Indikátor visszaigazoló, illusztráció
A háziorvosi indikátorok új szabályai 2023 - illusztráció

A háziorvosi indikátorok új szabályai 2023
Forrás: Magyar Közlöny 2022. évi 223. szám

A belügyminiszter 83/2022. (XII. 30.) BM rendelete
a háziorvosok és fogorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről

Részlet:

Háziorvosi indikátorrendszer
2. § (1) A NEAK a háziorvosi szolgálatok gyógyító-megelőző tevékenységét a 3. §, valamint az 1. melléklet szerinti indikátorok esetén indikátoronként havonta értékeli.
(2) A háziorvosi szolgáltatók értékelése megyei bontásban és praxiscsoportonként történik a következők szerint:
a) Budapesten a Kr. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felnőtt, illetve a Kr. 8. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gyermek körzetben;
b) az a) pont szerinti kivétellel egyéb városban
ba) a Kr. 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti felnőtt és vegyes körzetben együttesen, és
bb) a Kr. 8. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gyermek körzetekben;
c) városnak nem minősülő településen
ca) a Kr. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felnőtt, illetve a Kr. 8. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vegyes
körzetben és
cb) a Kr. 8. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gyermek körzetekben.
3. § (1) A felnőtt és a vegyes körzetek a következő indikátorok alapján kerülnek értékelésre az 1. mellékletben meghatározottak szerint:
a) influenza elleni védőoltásban részesült 60 év felettiek aránya,
b) népegészségügyi célú, szervezett emlőszűrésen (mammográfia) a megelőző két évben részt vett 45–65 éves nők aránya,
c) magas vérnyomás miatti kezelésben részesültek aránya a 40–54 évesek körében,
d) magas vérnyomás miatti kezelésben részesültek aránya az 55–69 évesek körében,
e) szérum kreatinin vizsgálatban részesült magas vérnyomásos betegek aránya,
f ) lipidanyagcsere kapcsán végzett vizsgálatban részesültek aránya a magas vérnyomásos vagy diabéteszes betegek körében,
g) ischaemiás szívbetegek gyógyszeres kezelésének megfelelősége,
h) gondozásban részesült cukorbetegek aránya – HbA1c vizsgálat,
i) gondozásban részesült cukorbetegek aránya – mikroalbumin vizsgálat,
j) antibiotikum kezelés gyakorisága a felnőtt lakosság körében,
k) szűrővizsgálatok 65 év felett,
l) hyperuricaemia kapcsán végzett vizsgálatban részesültek aránya a magas vérnyomásos vagy diabéteszes
betegek körében.
(2) A gyermek körzetek a következő indikátorok alapján kerülnek értékelésre az 1. mellékletben meghatározottak szerint:
a) meningococcus védőoltásban részesültek aránya a 2–11 hónaposak körében,
b) anaemia szűrések aránya a 10–18 éves lányok esetében,
c) antibiotikumos kezelésben részesültek aránya,
d) colecalciferol belsőleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítmény adásában részesültek aránya a 3 éves
kor alattiak körében,
e) szűrővizsgálatok végzésének aránya a 6 éves kor alattiak körében,
f ) kizárólag anyatejes táplálásban részesültek aránya a 6 hónapos kor alattiak körében,
g) meningococcus védőoltásban részesültek aránya a 12–24 hónaposak körében,
h) szűrővizsgálatok végzésének aránya 5 éves korban,
i) vérzsír-tükör vizsgálat a túlsúlyos 18 év alattiak körében,
j) túlsúlyos 18 év alattiak gondozása.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti indikátorok célcsoportjait, az adott indikátorhoz kapcsolódóan kapható pontszámokat, az adatforrást és az indikátor számításának módját az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A háziorvosi szolgálatok indikátorok szerinti gyógyító-megelőző tevékenységének minősítésére célértékek mentén kerül sor.
(2) A célértékek minden indikátor esetében az 1. § c) bekezdése alapján kerülnek meghatározásra és a NEAK honlapján kerülnek közzétételre.
(3) A 3. § (1) bekezdés, valamint (2) bekezdésében foglalt indikátorok esetében meghatározott célértékek naptári évre érvényesek, meghatározásuk a tárgyévet megelőző, az indikátor meghatározása szerinti időhossz járó- és fekvőbeteg-szakellátási adatai, a háziorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai, valamint a gyógyszer vényforgalmi adatok alapján történik.
5. § (1) A 3. § (1) bekezdés, valamint (2) bekezdés szerinti indikátorokért az 1. mellékletben szereplő pontszám kapható abban az esetben, ha egy adott indikátor esetén
a) az adott körzetben a vizsgált célcsoportban lévő bejelentkezett biztosítottak száma eléri a 10 főt, és
b) a háziorvosi szolgálat megfelel a NEAK honlapján kihirdetett célértéknek.
(2) Ha az adott háziorvosi szolgálat egy adott indikátor esetén eléri a 90%-os arányt, a célérték figyelembevétele nélkül, felnőtt és vegyes praxisok esetén 2 pontban, gyermek praxisok esetén 2,4 pontban részesül.
(3) Ha az adott háziorvosi szolgálat egy adott indikátor esetén eléri a 80%-os arányt, a célérték figyelembevétele nélkül, felnőtt és vegyes praxisok esetén 1 pontban, gyermek praxisok esetén 1,2 pontban részesül.
(4) Abban az esetben, ha az (1) bekezdés alapján számított pontérték és a (2) bekezdés alapján számított pontérték eltér, úgy a pontérték meghatározásnál minden esetben a magasabb pontszám kerül megállapításra.
(5) Az adott megyében, illetve a főváros kerületeiben az egyes háziorvosi szolgáltatókra jutó pontszámok összeadódnak, és a rendelkezésre álló keretösszegből a háziorvosi szolgáltatók az összes indikátorban megszerzett
összpontszámuk arányában részesülnek díjazásban.

Indikátor visszaigazoló, illusztráció
A háziorvosi indikátorok új szabályai 2023 – illusztráció

1. melléklet a 83/2022. (XII. 30.) BM rendelethez

I. Felnőtt és vegyes háziorvosi körzet indikátorai

1. Influenza elleni védőoltás indikátor (HSZI%)

1.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 60 éves és a feletti biztosítottak
1.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 60 éves és az a feletti biztosítottak közül azok aránya, akik influenza elleni védőoltást kaptak a megelőző 12 hónapon belül. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre.
1.3. Számítás: HSZI% = HSZI / BB60+ * 100
HSZI%: a praxis TAJ körében influenza védőoltásban részesültek aránya a megelőző 12 hónapban
HSZI: a megelőző 12 hónapban influenza elleni védőoltásban részesült 60 éves és az a feletti bejelentkezett biztosítottak száma
BB60+: összes 60 éves és az a feletti bejelentkezett biztosítottak száma a tárgyhóban
1.4. Adatforrás: háziorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai (B_300-as jelentés, B_312 OENO adatsorok)
1.5. Pontszám: 1 vagy 2

2. Népegészségügyi célú, szervezett emlőszűrésen (mammográfia) a megelőző két évben részt vett 45–65 éves nők aránya (NSZm%)

2.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 45–65 év közötti nők
2.2. Jelentése: Az adott hónapban a háziorvoshoz bejelentkezett 45–65 év közötti nők közül azok aránya, akik a tárgyhónapot megelőző 2 évben mammográfiás szűrésen vettek részt. Egy TAJ a 24 hónap alatt egyszer vehető figyelembe.
2.3. Számítás: NSZm% = NSZm / BB45-65 * 100
NSZm%: a praxis TAJ körében népegészségügyi célú szervezett emlőszűrésen (mammográfia) részt vettek aránya NSZm: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 45–65 éves nők közül a megelőző 24 hónapban szűrésen részt vettek
BB45-65: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 45–65 éves nők száma
2.4. Adatforrás: járóbeteg-szakellátás adatok
2.5. Pontszám: 1 vagy 2

3. Magas vérnyomás miatti kezelésben részesültek aránya a 40–54 éves korosztályban (HSZGH1%)

3.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 40–54 év közötti biztosítottak
3.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 40–54 év közötti biztosítottak közül azok aránya, akik magas vérnyomás kezelésére szolgáló, a C02, C03, C04, C05, C07, C08, C09 ATC csoportokba tartozó gyógyszert váltottak ki legalább 4 alkalommal a megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt
csak egyszer kerülhet figyelembevételre.
3.3. Számítás: HSZGH1% = HSZGH1 / BB40-54 * 100 HSZGH1%: a praxis TAJ körében a rendszeresen vérnyomáscsökkentőt szedők aránya HSZGH1: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 40–54 év közötti biztosítottak száma, akik
a megelőző 12 hónapban legalább négyszer vérnyomáscsökkentő gyógyszert váltottak ki BB40-54: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 40–54 év közötti biztosítottak
3.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok
3.5. Pontszám: 1 vagy 2

4. Magas vérnyomás miatti kezelésben részesültek aránya az 55–69 éves korosztályban (HSZGH2%)

4.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 55–69 év közötti biztosítottak
4.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 55–69 év közötti biztosítottak közül azok aránya, akik magas vérnyomás kezelésére szolgáló, a C02, C03, C04, C05, C07, C08, C09 ATC csoportokba tartozó gyógyszert váltottak ki legalább 4 alkalommal a megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt
csak egyszer kerül figyelembevételre.
4.3. Számítás: HSZGH2% = HSZGH2 / BB55-69 * 100
HSZGH2%: a praxis TAJ körében a rendszeresen vérnyomáscsökkentőt szedők aránya
HSZGH2: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 55–69 év közötti biztosítottak közül azok, akik a megelőző 12 hónapban legalább négyszer vérnyomáscsökkentő gyógyszert váltottak ki BB55-69: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 55–69 év közötti biztosítottak
4.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok
4.5. Pontszám: 1 vagy 2

5. Szérum kreatinin vizsgálatban részesült magas vérnyomásban szenvedő betegek aránya (HSZGH3%)

5.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett magas vérnyomásban szenvedő biztosítottak
5.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett magas vérnyomásban szenvedő betegek közül azok aránya, akik a megelőző 12 hónapban legalább egyszer jártak laboratóriumban szérum kreatininszint meghatározáson. Magas vérnyomásos betegnek minősül, aki magas vérnyomás kezelésére szolgáló, a C02, C03, C04, C05, C07, C08, C09 ATC csoportokba tartozó gyógyszert váltott ki legalább 4 alkalommal
a megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre.
5.3. Számítás: HSZGH3% = HSZGH3 / BBhyp * 100
HSZGH3%: a praxis TAJ körében magas vérnyomásban szenvedő betegek közül a szérum kreatininszint meghatározáson részt vettek aránya
HSZGH3: a megelőző 12 hónapban legalább egyszer szérum kreatininszint meghatározáson részt vett, a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett magas vérnyomásos betegek száma BBhyp: a megelőző 12 hónapban legalább négyszer vérnyomáscsökkentő gyógyszert kiváltó, a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett betegek száma
5.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok és járóbeteg-szakellátás adatok
5.5. Pontszám: 1 vagy 2

6. Lipidanyagcsere kapcsán végzett vizsgálatban részesültek aránya a magas vérnyomásos vagy diabéteszes betegek körében (HSZL%)

6.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett magas vérnyomásos vagy diabéteszes betegek
6.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatókhoz bejelentkezett, diabéteszben vagy magas vérnyomásban szenvedő biztosítottak közül azok aránya, akik a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban lipidanyagcsere kapcsán végzett vizsgálaton vettek részt. Diabéteszben szenvedőnek minősül, aki a megelőző 12 hónapban legalább négyszer
váltott ki patikában oralis antidiabetikumot, vagy inzulin készítményt (ATC: A10). Magas vérnyomásban szenvedő betegnek minősül az 5.2. pontban meghatározott biztosított. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre.
6.3. Számítás: HSZL% = HSZL / BBdm-hyp * 100
HSZL%: a praxis TAJ körében a diabéteszes és magas vérnyomásban szenvedő betegek közül lipidanyagcsere kapcsán végzett vizsgálton részt vettek aránya
HSZL: lipidanyagcsere kapcsán végzett vizsgálaton részt vett, a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak száma
BBdm-hyp: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, diabéteszben vagy magas vérnyomásban szenvedők száma
6.4. Adatforrás: járóbeteg-szakellátás adatok, laboratóriumi adatok, gyógyszer vényforgalmi adatok
6.5. Pontszám: 1 vagy 2

7. Ischaemiás szívbetegek gyógyszeres kezelésének megfelelősége (béta-blokkoló) (HSZGI%)

7.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett azon biztosítottak, akik acut myocardialis infarctuson (AMI; BNO I21, I22.) és/vagy coronaria bypass műtéten (CABG) és/vagy szívkatéteres tágításon (PTCA) átestek.
7.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, acut myocardialis infarctuson (AMI; BNO I21, I22.) és/vagy coronaria bypass műtéten (CABG) és/vagy szívkatéteres tágításon (PTCA) átesett biztosítottak közül azok aránya, akik béta-blokkolót (ATC: C07) váltottak ki legalább 4 alkalommal a tárgyhónapot megelőző
12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet  figyelembevételre.
7.3. Számítás: HSZGI% = HSZGI / BBi * 100
HSZGI%: a praxis TAJ körében ischaemiás szívbetegek közül a rendszeresen béta-blokkolót szedők aránya
HSZGI: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, a megelőző 12 hónapban legalább négyszer béta-blokkolót kiváltók száma
BBi: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett ischaemiás szívbetegek száma
7.4. Adatforrás: fekvőbeteg-szakellátás adatok, gyógyszer vényforgalmi adatok
7.5. Pontszám: 1 vagy 2

8. Gondozásban részesült cukorbetegek aránya – HbA1c vizsgálat (HSZD1%)

8.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, az A10 ATC csoportba tartozó gyógyszereket kiváltó biztosítottak
8.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett és a megelőző 12 hónapban A10 ATC kódú gyógyszert kiváltók közül azok aránya, akik haemoglobin A1C meghatározáson voltak a megelőző 12 hónapban. Egy TAJ
a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre.
8.3. Számítás: HSZD1% = HSZD1 / BBD * 100
HSZD1%: a praxis TAJ körében megfelelően gondozott cukorbetegek aránya
HSZD1: a BBD szerinti biztosítottak közül azok, akik a megelőző 12 hónapban legalább egyszer haemoglobin A1C meghatározáson megjelentek
BBD: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, a megelőző 12 hónapban legalább négyszer A10 ATC kódú gyógyszer kiváltók száma
8.4. Adatforrás: laboratóriumi adatok, gyógyszer vényforgalmi adatok
8.5. Pontszám: 1 vagy 2

9. Gondozásban részesült cukorbetegek aránya – mikroalbumin vizsgálat (HSZD3%)

9.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, az A10 ATC csoportba tartozó gyógyszereket kiváltó biztosítottak
9.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatókhoz bejelentkezett és a megelőző 12 hónapban A10 ATC kódú gyógyszert kiváltók közül azok, akik mikroalbumin vizsgálaton megjelentek a megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre.
9.3. Számítás: HSZD3% = HSZD2 / BBD * 100
HSZD3%: a praxis TAJ körében megfelelően gondozott cukorbetegek aránya
HSZD3: a BBD szerinti biztosítottak közül azok, akik a megelőző 12 hónapban mikroalbumin vizsgálaton megjelentek
BBD: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, a megelőző 12 hónapban legalább négyszer A10 ATC kódú gyógyszert kiváltók száma
9.4. Adatforrás: járóbeteg-szakellátás adatok, gyógyszer vényforgalmi adatok
9.5. Pontszám: 1 vagy 2

10. Antibiotikum kezelés gyakorisága a felnőtt lakosság körében (HSZA18+%)

10.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 18 éves és idősebb biztosítottak
10.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak által a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban átlagosan egy hónapra vetítve a kiváltott antibiotikum vények száma, melyet a saját háziorvosa írt fel.
10.3. Számítás: HSZA18+% = HSZA18+ / BB18+ * 100
HSZA18+%: a praxis TAJ körében antibiotikum rendelés aránya a 18 éves és idősebb biztosítottak között
HSZA18+: a 18 éves és idősebb, a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak által a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban kiváltott, saját háziorvosuk által felírt antibiotikum vények egy hónapra vetített átlagos száma
BB18+: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 18 éves és idősebb biztosítottak száma
10.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok
10.5. Pontszám: 1 vagy 2

11. Szűrővizsgálatok 65 év felett (HSZS65+%)

11.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 65 éves és a feletti biztosítottak
11.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 65 éves és az a feletti biztosítottak közül azok aránya, akik kardiovaszkuláris szűrésben részesültek a megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre.
11.3. Számítás: HSZS65+% = HSZS65+ / BB65+ * 100
HSZS65+%: a praxis TAJ körében kardiovaszkuláris szűrésben részesültek aránya a megelőző 12 hónapban
HSZS65+: a megelőző 12 hónapban kardiovaszkuláris szűrésben részesült 65 éves és az a feletti bejelentkezett biztosítottak száma
BB65+: összes 65éves és az a feletti bejelentkezett biztosítottak száma a tárgyhóban
11.4. Adatforrás: háziorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai
11.5. Pontszám: 1 vagy 2

12. Hyperuricaemia szűrések aránya a magas vérnyomásos vagy diabéteszes betegek körében (HSZHY%)

12.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett magas vérnyomásos vagy diabéteszes betegek
12.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatókhoz bejelentkezett, diabéteszben vagy magas vérnyomásban szenvedő biztosítottak közül azok aránya, akik a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban hyperuricaemia szűrésen vettek részt. Diabéteszben szenvedőnek minősül, aki a megelőző 12 hónapban legalább négyszer váltott ki patikában oralis antidiabetikumot, vagy inzulin készítményt (ATC: A10). Magas vérnyomásban szenvedő betegnek minősül az 5.2. pontban meghatározott biztosított. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre.
12.3. Számítás: HSZHY% = HSZHY / BBdm-hyp * 100
HSZHY%: a praxis TAJ körében a diabéteszes és magas vérnyomásban szenvedő betegek közül hyperuricaemia szűrésen részt vettek aránya
HSZHY: hyperuricaemia szűrésen részt vett, a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak száma BBdm-hyp: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, diabéteszben vagy magas vérnyomásban szenvedők száma
12.4. Adatforrás: járóbeteg-szakellátás adatok, laboradatok, gyógyszer vényforgalmi adatok
12.5. Pontszám: 1 vagy 2

II. Gyermek körzet indikátorai

1. Meningococcus védőoltás (HSZM1%)

1.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 2–11 hónapos gyermekek
1.2. Jelentése: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 2–11 hónapos gyermekek közül azok aránya,
akik legalább egy meningococcus elleni védőoltást kaptak. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer
kerülhet figyelembevételre.
1.3. Számítás: HSZM1% = HSZM1/BB2 * 100
HSZM1%: a praxis TAJ körében meningococcus elleni védőoltásban részesültek aránya
HSZM1: a BB2 szerinti biztosítottak közül azok száma, akik a megelőző 12 hónapban meningococcus elleni
védőoltásban részesültek
BB2: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett összes 2–11 hónapos biztosított
1.4. Adatforrás: házi gyermekorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai (B_300-as jelentés, B_312 OENO
adatsorok) (OENO kódja: 43594)
1.5. Pontszám: 1,2 vagy 2,4

2. Anaemia szűrés a 10–18 éves lányok körében (HSZV10-18%) [3. § (2) bekezdés c) pontja]

2.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 10–18 év közötti lányok
2.2. Jelentése: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 10–18 éves lányok közül az anaemia szűrésben
részesültek aránya. 3.3. Számítás:
HSZV10-18% = HSZV10-18 / BB10-18 * 100
HSZV10-18%: a praxis TAJ körében anaemia szűrés aránya a 10–18 éves lányok között
HSZV10-18: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 10–18 éves lány biztosítottak közül azok
száma, akik a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban legalább egyszer anaemia szűrésen vettek részt
BB10-18: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 10–18 éves lány biztosítottak
2.3. Adatforrás: járóbeteg-szakellátás adatok
2.4. Pontszám: 1,2 vagy 2,4

3. Antibiotikumos kezelés gyakorisága (HSZA0-18%)

3.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak
3.2. Jelentése: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak által a tárgyhónapot megelőző
12 hónapban átlagosan egy hónapra vetítve azon kiváltott antibiotikum vények száma, melyet a saját házi
gyermekorvosuk írt fel. Cél az indikátor értékének csökkenése.
3.3. Számítás:
HSZA0-18% = HSZA0-18 / BB0-18 * 100
HSZA0-18%: a praxis TAJ körében antibiotikum rendelés aránya a 0–18 éves korúak között
HSZA0-18: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 0–18 éves biztosítottak által a tárgyhónapot
megelőző 12 hónapban kiváltott, a saját házi gyermekorvosuk által felírt antibiotikum vények egy hónapra
vetített átlagos száma
BB0-18: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 0–18 éves biztosítottak
3.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok
3.5. Pontszám: 1,2 vagy 2,4

4. Colecalciferol belsőleges oldatos csepp adása (HSZCI%)

4.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 3 éves kor alatti gyermekek
4.2. Jelentése: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 3 éves kor alatti gyermekek közül Colecalciferol
belsőleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítmény kezelésben részesültek aránya. Azt a gyermeket
tekintjük megfelelően ellátottnak, akinek a részére a megelőző 12 hónapban legalább 1 alkalommal váltottak
ki Colecalciferol belsőleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítményt a patikában.
4.3. Számítás:
HSZCI% = HSZCI / BB1 * 100
HSZCI%: Colecalciferol belsőleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítmény szedésének aránya a 0–3 éves
kor közötti biztosítottak között
HSZCI: az adott háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 0–3 éves biztosítottak közül azok száma, akiknek
a részére legalább egy alkalommal váltottak ki Colecalciferol belsőleges oldatos csepp gyógyszerformájú
készítményt a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban
BB1: összes 3 éves kor alatti bejelentkezett biztosított
4.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok
4.5. Pontszám: 1,2 vagy 2,4

5. Szűrővizsgálatok végzése 6 éves kor alatt (HSZSZ%)

5.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 éves kor alatti gyermekek
5.2. Jelentése: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 éves kor alatti gyermekek közül azok aránya, akiknél
– a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését
szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet által
elrendelt – szűrési tevékenységek közül legalább 1 megtörtént a megelőző 12 hónapban.
5.3. Számítás:
HSZSZ% = HSZSZ/BB6 * 100
HSZSZ%: a házi gyermekorvos által végzett szűrővizsgálatokon átesettek aránya
HSZSZ: háziorvosi szolgálat által végzett szűrésen átesett 6 év alatti biztosítottak száma
BB6: 6 éves kor alatti biztosítottak száma
5.4. Adatforrás: házi gyermekorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai (B_300-as jelentés, B_308 Szűrés adatsorok)
5.5. Pontszám: 1,2 vagy 2,4

6. Kizárólag anyatejes táplálásban részesült csecsemők aránya (HSZSZCS%)

6.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 hónapos kor alatti gyermekek
6.2. Jelentése: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 hónapos kor alatti gyermekek közül azok aránya, akiknél a megelőző 6 hónapban maximum 1 anyatej helyettesítő tápszer vény került kiváltásra.
6.3. Számítás: HSZSZCS% = HSZSZCS/BB * 100
HSZSZCS%: kizárólag anyatejes táplálásban részesült csecsemők aránya
HSZSZCS: háziorvosi szolgálat 6 hónapos kor alatti azon biztosítottainak száma, akiknél a megelőző 6 hónapban maximum 1 anyatej helyettesítő tápszer vény került kiváltásra.
BB: 6 hónapos kor alatti biztosítottak száma
6.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok
6.5. Pontszám: 1,2 vagy 2,4

7. Szűrővizsgálatok végzése 5 éves korban (HSZSZ5%)

7.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 5 éves gyermekek
7.2. Jelentése: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 5 éves korú gyermekek közül azok aránya, akiknél
– a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését
szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet által
elrendelt – szűrési tevékenységek közül legalább 1 megtörtént a megelőző 12 hónapban.
7.3. Számítás: HSZSZ5% = HSZSZ5/BB5 * 100
HSZSZ5%: 5 éves korú bejelentkezett biztosítottak
HSZSZCS: háziorvosi szolgálat 5 éves azon biztosítottainak száma, akiknél a megelőző 12 hónapban legalább
egy alkalommal szűrési tevékenységet végeztek.
BB5: 5 éves bejelentkezett biztosítottak száma
7.4. Adatforrás: házi gyermekorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai
7.5. Pontszám: 1,2 vagy 2,4

8. Vérzsír-tükör vizsgálat (HSZVZS%)

8.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett túlsúlyos gyermekek
8.2. Jelentése: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett túlsúlyos gyermekek közül azok aránya, akiknél
a vérzsír-tükör vizsgálat megtörtént a megelőző 12 hónapban.
8.3. Számítás: HSZVZS% = HSZVZS/BBT * 100
HSZVZS%: túlsúlyos bejelentkezett biztosítottak közül azok aránya, akiknél legalább 1 vérzsír-tükör
vizsgálatot végeztek az elmúlt 12 hónapban
HSZVZS: háziorvosi szolgálat túlsúlyos azon biztosítottainak száma, akiknél a megelőző 12 hónapban
legalább egy alkalommal vérzsír-tükör vizsgálatot végeztek.
BBT: túlsúlyos bejelentkezett biztosítottak száma
8.4. Adatforrás: házi gyermekorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai és járóbeteg szakellátás adatai
8.5. Pontszám: 1,2 vagy 2,4

9. Túlsúlyos gyermekek gondozása (HSZTG%)

9.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett túlsúlyos gyermekek
9.2. Jelentése: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett túlsúlyos gyermekek közül azok aránya, akik legalább
4 alkalommal megjelentek a háziorvosnál a megelőző 12 hónapban.
9.3. Számítás: HSZTG% = HSZTG/BBT * 100
HSZTG%: túlsúlyos bejelentkezett biztosítottak közül azok aránya, akik legalább 4 alkalommal megjelentek
a háziorvosnál a megelőző 12 hónapban
HSZTG: háziorvosi szolgálat túlsúlyos azon biztosítottainak száma, akik legalább 4 alkalommal megjelentek
a háziorvosnál a megelőző 12 hónapban
BBT: túlsúlyos bejelentkezett biztosítottak száma
9.4. Adatforrás: házi gyermekorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai
9.5. Pontszám: 1,2 vagy 2,4

10. Meningococcus védőoltás (HSZM2%)

10.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 12–24 hónapos gyermekek
10.2. Jelentése: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 12–24 hónapos gyermekek közül azok aránya,
akik legalább egy meningococcus elleni védőoltást kaptak. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer
kerülhet figyelembevételre.
10.3. * Számítás:
HSZM% = HSZM/BB2 * 100
HSZM%: a praxis TAJ körében meningococcus elleni védőoltásban részesültek aránya
HSZM: a BB2 szerinti biztosítottak közül azok száma, akik a megelőző 12 hónapban meningococcus elleni
védőoltásban részesültek
BB2: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett összes 12–24 hónapos biztosított
10.4. Adatforrás: házi gyermekorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai (B_300-as jelentés, B_312 OENO
adatsorok) (OENO kódja: 43594)
10.5. Pontszám: 1,2 vagy 2,4